Skarga na pracownika uczelni – wzór

17,00 

Kadra pracownicza uczelni podlega pod nadzór rektora, jednak skargi na pracowników uniwersytetu często przyjmowane są przez prodziekana ds. studenckich. Przed wniesieniem takiej skargi warto upewnić się zatem, do kogo należy ją zaadresować. Jeśli dokument trafi do niewłaściwego podmiotu, powinien zostać przekierowany. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć skarga na pracownika uczelni?

Pracownikami uczelni są przede wszystkim wykładowcy, ale także między innymi osoby zatrudnione w dziekanacie. Skarga na pracownika uczelni może dotyczyć każdej osoby pracującej na uniwersytecie, jeśli ta dopuściła się złamania przepisów lub wewnętrznego regulaminu jednostki.

Pismo na temat pracownika dziekanatu często wskazuje na fakt dopuszczenia się nieuzasadnionej odmowy załatwienia sprawy lub przewlekłego załatwiania sprawy. Natomiast skarga na wykładowcę może opisywać fakt:

  • niesprawiedliwego traktowania i oceniania studentów,
  • dyskryminacji na tle pochodzenia, płci, wieku,
  • łamania przepisów prawa oświatowego,
  • łamania regulaminu uczelni,
  • niestosownego zachowania,
  • agresywnego zachowania, itd. 

Jak napisać skargę na pracownika uczelni?

Skarga na pracownika uczelni powinna zostać wniesiona zgodnie z zasadami określonymi w systemie wnoszenia skarg na danej uczelni. Najczęściej skargi przyjmowane są zarówno ustnie do protokołu, jak i pisemnie.

Jeśli student wnosi skargę na piśmie, musi pamiętać, że nie może to być skarga anonimowa. Takie pisma mogą pozostać bez rozpatrzenia. Ujęcie swoich danych osobowych i kontaktowych w treści dokumentu pozwala uczelni porozumieć się ze studentem w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, a także w celu udzielenia odpowiedzi na skargę.

Pismo warto przygotować na podstawie wzoru skargi na pracownika uczelni. Dokument uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne. Podpowiada także, jak opisać problem. Co ważne, skarga powinna być pismem rzeczowym i rzetelnym, omawiającym wszystkie najistotniejsze fakty. Należy także w miarę możliwości poprzeć ją dowodami i dołączyć je do pisma. 

Do czego prowadzi skarga na pracownika uczelni?

Przykładowa skarga na pracownika uczelni powinna zostać rozpatrzona w terminie maksymalnie 30 dni. W tym czasie adresat pisma ma obowiązek przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i udzielić odpowiedzi na skargę – w formie pisemnej – informując o sposobie jej rozpatrzenia.

Jeśli postępowanie wykaże, że pracownik popełnił zarzucane mu czyny, może dojść do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. W przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną zagrożone jest popełnienie czynu uchybiającego obowiązkom nauczyciela lub godności zawodu nauczyciela.

Pracownik uczelni, który dopuści się takich działań, może otrzymać karę upomnienia, nagany, nagany z obniżeniem wynagrodzenia, a nawet wydalenia z pracy czy wydalenia z uczelni z zakazem wykonywania pracy na okres do 5 lat.

Zgodnie z przepisami,  za jedno przewinienie dyscyplinarne orzeka się jedną karę dyscyplinarną, natomiast za kilka przewinień orzeka się jedną karę – najsurowszą (zakaz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na 10 lat).

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga na pracownika uczelni – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)