Skarga na wykładowcę akademickiego – wzór

17,00 

Każda uczelnia powinna posiadać odpowiednio uregulowany system wnoszenia skarg. Najczęściej skargę na wykładowcę akademickiego wnosi się do prodziekana do spraw studenckich lub bezpośrednio do rektora, który sprawuje nadzór nad pracownikami uczelni. Chociaż zazwyczaj skargi można wnosić także ustnie do protokołu, dla celów dowodowych najlepiej jest przygotować takie zgłoszenie na piśmie. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć skarga na wykładowcę akademickiego?

Wykładowca – podobnie jak nauczyciel – musi przestrzegać przepisów prawa oświatowego, a także wewnętrznego regulaminu uczelni. Jeśli łamie te przepisy, studenci mają prawo zgłosić jego postępowanie odpowiednim podmiotom. Przykładowa skarga na wykładowcę akademickiego może dotyczyć także postawy pracownika uczelni. W praktyce pismo tego typu najczęściej opisuje:

 • niestosowne zachowanie wykładowcy wobec studentów,
 • dopuszczanie się dyskryminacji, np. na tle rasowym,
 • stosowanie niesprawiedliwych form oceniania,
 • łamanie regulaminu uczelni (zasad panujących na uczelni),
 • łamanie przepisów prawa oświatowego, itd. 

Warto pamiętać, że chociaż za politykę kadrową na uczelni odpowiada rektor, to skargi na wykładowców bardzo często przyjmuje w jego imieniu prodziekan ds. studenckich. Przed wniesieniem pisma warto zapoznać się zatem z zasadami obowiązującymi na danej uczelni.

Jak przygotować skargę na wykładowcę akademickiego?

Pisemna skarga na wykładowcę akademickiego nie może być dokumentem anonimowym. Student powinien zawrzeć w piśmie swoje dane osobowe i kontaktowe, ponieważ:

 • uczelnia może potrzebować dodatkowych informacji w celu rozpatrzenia skargi,
 • uczelnia ma obowiązek ustosunkować się do skargi i udzielić na nią pisemnej odpowiedzi. 

Poza tym, podpisana przez studenta skarga jest bardziej wiarygodna niż skarga anonimowa. Do przygotowania dokumentu można użyć więc sprawdzonego wzoru skargi na wykładowcę akademickiego, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Warto pamiętać również, że korespondencja tego rodzaju ma charakter formalny.

Należy więc rzeczowo opisać w niej swój problem, unikając błędów językowych, potocznego słownictwa czy zwrotów nacechowanych emocjonalnie. Gotowy dokument – najlepiej wraz z dowodami na istnienie opisanego problemu – należy wnieść osobiście lub listownie. 

Czym skutkuje skarga na wykładowcę akademickiego?

Skarga na wykładowcę akademickiego powinna zostać rozpatrzona w ciągu maksymalnie 30 dni. W tym czasie adresat pisma – odpowiednio prodziekan lub rektor – ma obowiązek przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, a następnie poinformować studenta o tym, w jaki sposób rozpatrzył jego pismo.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną wykładowcy akademickiego w przypadku, gdyby okazało się, że popełnił on czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego wśród kar, jakie mogą zostać mu wymierzone, wylicza się:

 • upomnienie,
 • naganę,
 • naganę z obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego o 10% – 25% na okres od miesiąca do dwóch lat,
 • pozbawienie prawa do wykonywania zadań promotora, recenzenta i członka komisji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego czy profesora na okres od roku do 5 lat,
 • pozbawienie prawa do pełnienia funkcji kierowniczych na okres od 6 miesięcy do 5 lat,
 • wydalenie z pracy,
 • wydalenie z pracy z zakazem wykonywania pracy na okres od 6 miesięcy do 5 lat,
 • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga na wykładowcę akademickiego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)