Odwołanie od stypendium Rektora – wzór

17,00 

Stypendium rektora to inna nazwa stypendium dla najlepszych studentów lub stypendium naukowego. Jeśli student pragnie odwołać się od decyzji w sprawie takiego stypendium, odpowiednie pismo w tej sprawie powinien skierować do rektora lub do komisji stypendialnej, której rektor przekazał odpowiednie uprawnienia. Jak opracować odwołanie od stypendium rektora?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru odwołania, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czy można odwołać się od stypendium rektora?

Negatywna decyzja w sprawie stypendium rektora sama w sobie powinna poinformować studenta o możliwości wniesienia odwołania – uwzględnia bowiem odpowiednie pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od otrzymanej decyzji. Najczęściej studentowi na złożenie odwołania wyznacza się termin 14 dni, licząc od daty doręczenia pisma. Natomiast adresatem ewentualnego odwołania może być:

  • rektor,
  • odwoławcza komisja stypendialna.

Poza tym, informacje dotyczące odwołania od stypendium naukowego znajdują się zwykle także w regulaminie uczelni. Student może zatem wnieść odwołanie jeszcze przed otrzymaniem decyzji za pośrednictwem poczty. Wystarczy, że opublikowane zostaną listy osób, które otrzymały stypendium rektora. Zazwyczaj publikacja takich list odbywa się za pośrednictwem strony internetowej uczelni. 

Jak napisać odwołanie od stypendium rektora?

Przykładowe odwołanie od stypendium rektora jest prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku, który student złożył, ubiegając się o przyznanie mu stypendium naukowego. Ponieważ dokument stanowi wniosek o ponowne rozpatrzenie poprzedniego pisma, nie trzeba uwzględniać w nim żadnego uzasadnienia – dotyczy to każdego odwołania od decyzji.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby student umieścił w swoim odwołaniu argumenty, które przemawiają za przyznaniem mu stypendium. Pismo powinno zawierać również dane osobowe i identyfikacyjne studenta oraz oznaczenie otrzymanej decyzji.

Warto pamiętać, że przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium dla najlepszych studentów pod uwagę bierze się przede wszystkim wyniki w nauce (średnią), a także aktywność studenta, czyli wyniki sportowe, osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Jak uzasadnić odwołanie od stypendium rektora?

Do przygotowania odwołania od decyzji w sprawie stypendium naukowego student może użyć uniwersalnego wzoru odwołania od stypendium rektora. Pismo trzeba wypełnić jednak własnymi danymi osobowymi i opcjonalnym uzasadnieniem. Choć nie jest ono wymagane, często warto je uwzględnić. Uzasadnienie może przekonać komisję lub rektora do ponownego przeanalizowania wniosku studenta w sposób bardziej przychylny.

Zasadniczo, przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium, komisja bierze pod uwagę ściśle określone kryteria, za spełnianie których student otrzymuje punkty. Jeśli więc decyzja dotycząca stypendium ma ulec zmianie, odwołanie można umotywować:

  • faktem spełniania dodatkowych kryteriów, których student wcześniej nie uwzględnił w swoim wniosku lub których nie uwzględniła komisja, 
  • korzyściami, jakie zagwarantuje przydzielenie studentowi stypendium, np. możliwość rozwoju działalności naukowej.

W odwołaniu można powołać się też na błędy komisji popełnione podczas rozpatrywania wniosku.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odwołanie od stypendium Rektora – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)