Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów – wzór

17,00 

Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów należy adresować do rektora, a wnieść za pośrednictwem dziekana. Podmiotem, który odpowiada za skreślanie studentów z listy, jest bowiem dziekan, natomiast organem nadrzędnym, kontrolującym jego poczynania – rektor. Jeśli student nie wie, za co został wyrzucony z uczelni, może w pierwszej kolejności wystąpić do władz uniwersytetu z wnioskiem o uzasadnienie podjętej decyzji. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru odwołania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów?

Do przygotowania pisemnego odwołania od skreślenia z listy student może użyć uniwersalnego wzoru odwołania od decyzji o skreśleniu z listy studentów, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Pismo powinno zawierać dane studenta, w tym: imię i nazwisko, numer indeksu, kierunek, tryb i rok studiów. Takie dane identyfikacyjne pozwalają wskazać, o jaką sprawę chodzi – wraz z oznaczeniem decyzji, od której student składa odwołanie (data wydania i numer zarządzenia).

Dokument powinien zawierać także odpowiednie uzasadnienie, czyli argumenty przemawiające za cofnięciem decyzji dziekana. Warto uwzględnić w nim też prośbę o ponowne wpisanie studenta na listę. 

Jak uzasadnić odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów?

Przykładowe odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów może opierać się na dwóch strategiach:

  • podważeniu zasadności decyzji podjętej przez władze uczelni,
  • usprawiedliwieniu postępowania lub zaniechań studenta. 

Przygotowując uzasadnienie odwołania, student powinien sięgnąć do regulaminu uczelni i sprawdzić, czy decyzja o wydaleniu go z uczelni została podjęta zgodnie z opisaną tam procedurą. Jeśli jednak nie znajdzie w tym zakresie żadnych błędów po stronie władz uczelni, powinien przyjąć postawę wyrażającą skruchę.

Swoje zaniedbania może wytłumaczyć okolicznościami związanymi z życiem prywatnym. Odwołanie będzie rozpatrywane w sposób indywidualny, dlatego istnieje szansa, że rektor przychyli się do prośby o cofnięcie decyzji o skreśleniu z listy. Wśród argumentów, jakie może przedstawić student, wylicza się między innymi:

  • ciężką, długotrwałą chorobę lub hospitalizację,
  • konieczność świadczenia pracy zarobkowej z powodu trudnej sytuacji materialnej,
  • konieczność sprawowania opieki nad chorym/niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

Do odwołania warto dołączyć także dokumenty, które stanowią potwierdzenie wyjaśnień składanych przez studenta, np. zaświadczenie lekarskie.

Dlaczego warto wnieść odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów?

Jeśli student złoży odpowiednio umotywowane odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy, ma szansę skłonić władze uczelni do zmiany tej decyzji i przywrócenia go w szeregi społeczności akademickiej. Dzięki zaangażowaniu będzie mógł kontynuować naukę na studiach, zamiast zaczynać ją od początku.

Jednak nawet jeśli jego odwołanie okaże się nieskuteczne, same działania podjęte przez studenta nie pozostaną bez echa, ponieważ pomogą zwiększyć świadomość prawną i proceduralną w społeczności studenckiej – pomogą więc wszystkim studentom, którzy znajdą się w podobnej sytuacji.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)