Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne

17,00 

Na pomoc materialną w postaci stypendium socjalnego może liczyć student, który znajduje się w trudnej sytuacji. Składając wniosek o przyznanie stypendium, należy stosownie go uzasadnić. Jak może wyglądać uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne dla studenta?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru uzasadnienia, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Komu należy się stypendium socjalne?

Stypendia socjalne przyznawane są na podstawie określonych z góry kryteriów dochodowych, czyli wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Kryterium to ustalane jest każdego roku, przy czym dotyczy nie roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek, a roku poprzedzającego dany rok akademicki.

Warto wspomnieć, że stypendium można otrzymać także bez wykazywania dochodów, jeśli student:

  • nie prowadzi gospodarstwa domowego z rodziną – utrzymuje się samodzielnie,
  • utrzymuje własną rodzinę – ma dzieci. 

W takim przypadku niezwykle istotne będzie odpowiednie uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne, w którym to student przedstawi swoją sytuację materialną i wyjaśni, dlaczego potrzebuje takiego wsparcia finansowego. Jednym z kluczowych argumentów może okazać się fakt, że bez tego typu pomocy student nie będzie w stanie kontynuować nauki na uczelni. 

Jak napisać uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne?

Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne uzupełnia dokumentację, na podstawie której uczelnia może ustalić wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta. Argumenty przedstawione w takim piśmie powinny wskazywać, dlaczego student potrzebuje pomocy finansowej. Wyjaśniając okoliczności swojej trudnej sytuacji materialnej, można powołać się między innymi na:

  • fakt posiadania własnych dzieci,
  • fakt posiadania rodzeństwa uczącego się,
  • śmierć jednego z rodziców,
  • niepełnosprawność/choroby członków rodziny,
  • brak zatrudnienia, 
  • fakt zamieszkania poza domem rodzinnym i związane z tym koszty (wynajem stancji, dojazdy na uczelnię, opłaty za akademik),
  • zły stan zdrowia, konieczność ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, itd.

Do przygotowania pisma można użyć sprawdzonego wzoru uzasadnienia wniosku o stypendium socjalne dla studenta. Dokument pomaga opracować rzeczowe,  a przy tym szczegółowe uzasadnienie, które informuje zarówno o ponoszonych kosztach utrzymania, jak i o źródłach dochodu.

Warto pamiętać, że w uzasadnieniu wniosku o stypendium można odnieść się także do pozytywnych aspektów, czyli do korzyści udzielenia studentowi takiej pomocy. Będzie to przede wszystkim możliwość kontynuowania nauki i późniejszej pracy w zawodzie, a także umożliwienie studentowi rozwijania zainteresowań, wzięcia udziału w badaniach naukowych czy w zagranicznych wymianach studenckich. 

Jak wnioskować o pomoc socjalną na uczelni?

Wnioski o stypendium socjalne studenci składają zwykle na początku roku akademickiego. Niezbędne dokumenty można gromadzić zatem już we wrześniu, aby na początku października zanieść je lub przesłać na uczelnię listem poleconym.

Każdego roku wykaz potrzebnej dokumentacji może nieco się od siebie różnić, podobnie jak kryteria przyznawania pomocy materialnej, dlatego warto zapoznać się z tymi wytycznymi przed wypełnieniem wniosku. Najczęściej w celu otrzymania stypendium na uczelni przedkłada się między innymi zaświadczenie z urzędu skarbowego dot. dochodów na każdego pełnoletniego członka rodziny.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)