Kontrakt wychowawczy – wzór

17,00 

Kontrakt wychowawczy to narzędzie wychowawcze, z którego korzysta się między innymi w przypadku uczniów agresywnych. Taki dokument jest umową dwustronną lub trójstronną, zawieraną między uczniem a wychowawcą lub między uczniem, rodzicami a wychowawcą. Jakie elementy powinien zawierać kontrakt wychowawczy?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru kontraktu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Do czego służy kontrakt wychowawczy?

Kontrakt wychowawczy, inaczej behawioralny, pozwala wskazać uczniowi drogę do wyeliminowania negatywnych zachowań i problemów wychowawczych za pomocą systemu innego niż system kar. Wprowadzenie kontraktów wychowawczych daje między innymi następujące rezultaty:

 • poprawa dyscypliny na zajęciach,
 • zwiększenie odpowiedzialności uczniów,
 • zwiększenie zaangażowania uczniów,
 • wzmocnienie relacji na linii uczeń-nauczyciel.

Zawierając kontrakt wychowawczy z uczniem, wychowawca rezygnuje z nieskutecznego najczęściej sposobu osaczania dziecka dorosłymi, którzy zarzucają mu niewłaściwe zachowanie.

Umowa daje dziecku poczucie kontroli – angażując się w proces przygotowania i realizacji kontraktu, uczeń zyskuje większą świadomość konieczności zapanowania nad własnym zachowaniem. Z zawarcia kontraktu korzysta więc zarówno nauczyciel, jak i sam uczeń. 

Jakie elementy powinien zawierać kontrakt wychowawczy?

Przykładowy kontrakt wychowawczy zawsze wygląda inaczej, ale zawiera te same elementy. W umowie należy uwzględnić:

 • cele zawarcia kontraktu – krótkoterminowe i długoterminowe, określone tak, aby dało się ocenić, czy zostały osiągnięte,
 • oczekiwania wobec ucznia dotyczące jego zachowania,
 • sposoby egzekwowania oczekiwanych zachowań, czyli skutki przestrzegania i nieprzestrzegania postanowień umowy,
 • sposoby oceniania postępów ucznia.

Kontrakt zawiera dokładny opis przewidywanych kar i nagród. Można podzielić je na te stosowane w szkole i w domu. Przykładowe kary to między innymi:

 • zakaz korzystania z komputera, telewizora,
 • nagana w dzienniku,
 • zakaz udziału w imprezach szkolnych,
 • zakaz udziału w wycieczkach szkolnych.

Z kolei przykładowe nagrody to:

 • pochwała w klasie,
 • pochwała przy rodzicach,
 • czas ekranowy w domu, itp.

O czym warto pamiętać przy formułowaniu kontraktu wychowawczego?

Kontrakt behawioralny z uczniem można przygotować w oparciu o wzór kontraktu wychowawczego. Dokument podpowiada, jakie postanowienia trzeba uwzględnić w takiej umowie. Warto pamiętać przy tym, że kontrakt musi:

 • być rzeczowy, zawierać konkretne oczekiwania,
 • przewidywać realne, atrakcyjne dla ucznia nagrody,
 • przewidywać dotkliwe kary, które należy wymierzać niezwłocznie, ale też adekwatnie do przewinienia ucznia,
 • być sprawiedliwy dla ucznia,
 • mieć charakter pozytywny,
 • być aktualny – można modyfikować go za zgodą obu stron, dostosowując do potrzeb.

Warto pamiętać również, że kontrakt wychowawczy nie jest czymś obowiązkowym. Ucznia i rodziców nie można zmusić do zawarcia takiej umowy. Należy wskazać im jednak korzyści płynące z tego rozwiązania. Zawierając umowę tego typu, dziecko uczy się między innymi:

 • przyjmowania konsekwencji za własne zachowanie,
 • poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie,
 • odpowiedzialności za wywiązywanie się ze złożonych obietnic.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kontrakt wychowawczy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)