Kontrakt z uczniem agresywnym – wzór

17,00 

Kontrakt z uczniem agresywnym to tak zwany kontrakt behawioralny. Zawiera go wychowawca z uczniem lub wychowawca, uczeń i rodzic/opiekun prawny, najczęściej w obecności przedstawiciela zespołu interwencyjnego, ewentualnie pedagoga szkolnego. W umowie określa się zabronione zachowania, kary za nieprzestrzeganie postanowień kontraktu oraz nagrody stosowane za pozytywne zmiany w zachowaniu ucznia. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru kontraktu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy stosuje się kontrakt z uczniem agresywnym?

Kontrakt behawioralny z agresywnym uczniem służy wyeliminowaniu negatywnych zachowań metodą kar i nagród. Rozwiązanie to można wykorzystać między innymi wtedy, kiedy dziecko dopuszcza się takich zachowań jak:

 • wagarowanie,
 • wyśmiewanie kolegów,
 • kradzieże cudzego mienia,
 • bicie kolegów,
 • przeklinanie,
 • przezywanie,
 • wymuszanie,
 • dokuczanie.

Ogólnie rzecz ujmując, jeśli uczeń stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną, zachowuje się niekulturalnie, nie ma szacunku do nauczycieli i stwarza liczne problemy wychowawcze, warto zawrzeć z nim przykładowy kontrakt behawioralny. 

Jakie elementy powinien zawierać kontrakt z uczniem agresywnym?

Przykładowy kontrakt z uczniem agresywnym musi uświadamiać dziecku, które z jego zachowań są negatywne i będą skutkowały karą. Należy określić w nim także, w jaki sposób kary te będą wymierzane i jaki rodzaj kar zastosowany zostanie zależnie od sposobu zachowania ucznia.

Jest to jednak tylko jedna ze stron kontraktu, ponieważ umowa musi określać też nagrody za pozytywne zachowanie. W dokumencie ujmuje się bowiem nie tylko zakazy, ale i nakazy, np. nakaz przeproszenia osoby, której uczeń zrobił krzywdę. Umowę z uczniem można przygotować na podstawie wzoru kontraktu z uczniem agresywnym, który zawiera:

 • dane stron,
 • zobowiązanie ucznia do poprawy określonych zachowań,
 • opis systemu kar i nagród,
 • opis konsekwencji nieprzestrzegania postanowień umowy,
 • zobowiązanie ucznia do skorzystania z pomocy terapeutycznej w szkole lub poza szkołą w przypadku problemów z realizacją postanowień kontraktu.

Jeśli chodzi o kary, jaki może przewidywać umowa, to najczęściej wymienia się wśród nich między innymi uwagi do dziennika, zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych czy brak możliwości wyjazdu na wycieczkę szkolną. Nagrodą za dobre zachowanie może być zaś czas ekranowy w domu czy zakup wymarzonej zabawki. Ponieważ umowa ma zachęcać dziecko do większej samodyscypliny:

 • opisane kary powinny być wymierzane niezwłocznie i konsekwentnie,
 • proponowane nagrody powinny być realne i atrakcyjne dla danego ucznia.

O czym warto pamiętać, sporządzając kontrakt z uczniem agresywnym?

Należy pamiętać, że kontrakt behawioralny jest narzędziem wychowawczym. Przy jego opracowaniu warto wziąć pod uwagę opinię rodziców, nawet jeśli nie są oni stroną umowy. Kontrakt służy przede wszystkim znalezieniu rozwiązania dla problemów, z którymi mierzy się uczeń – nie do ukarania go za złe zachowanie.

Jednocześnie sama realizacja takiej umowy stanowi dla dziecka lekcję odpowiedzialności za wywiązywanie się ze swoich zobowiązań i przyjmowania konsekwencji za własne zachowanie. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kontrakt z uczniem agresywnym – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)