Kontrakt z uczniem z zespołem Aspergera – wzór

17,00 

Kontrakt z uczniem z zespołem Aspergera to kontrakt behawioralny, zawierany między nauczycielem a dzieckiem lub między nauczycielem, dzieckiem i jego rodzicami. W dokumencie określa się między innymi cele współpracy, a także kary i nagrody za określone zachowania. Jak może wyglądać przykładowy kontrakt z uczniem z zespołem Aspergera?

Zapraszamy do zakupu przykładowego kontraktu z uczniem z zespołem Aspergera, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak zachowuje się uczeń z zespołem Aspergera?

Uczeń z zespołem Aspergera ma przede wszystkim zaburzenia natury społecznej i emocjonalnej. Nie stosuje się do norm i zasad, często też ich nie rozumie. Ma trudności z komunikacją i nawiązywaniem kontaktów. Występują u niego ograniczone i powtarzające się wzorce zachowania. Główne objawy zespołu Aspergera u dzieci to:

 • trudności z okazywaniem emocji,
 • przekraczanie granic społecznych,
 • brak chęci do nawiązywania bliskich relacji,
 • brak umiejętności zabawy w udawanie,
 • trudności ze stosowaniem się do reguł zabaw,
 • błędne interpretowanie zachowań innych osób,
 • brak zrozumienia gestów, mimiki,
 • unikanie kontaktu wzrokowego,
 • niechęć do zmian lub gwałtowne, negatywne reagowanie na zmiany,
 • unikanie kontaktu fizycznego,
 • późna mowa,
 • sztywność w mowie, itd.

Jakie elementy powinien zawierać kontakt z uczniem z zespołem Aspergera?

Kontrakty behawioralne sporządza się indywidualnie dla każdego dziecka. Niemniej jednak każdy dokument tego typu powinien zawierać podobne elementy formalne, w tym:

 • opis tych zachowań, które uczeń ma zmienić, których ma unikać,
 • opis sposobu monitorowania, czy uczeń realizuje postanowienia kontraktu,
 • opis konsekwencji niewywiązywania się z postanowień umowy – kary,
 • opis nagradzania za dobre zachowanie,
 • określenie sposobu informowania rodziców o postępach ucznia.

Przykładowy kontrakt z uczniem z zespołem Aspergera musi bardzo dokładnie regulować jego zasady współpracy z nauczycielem i rodzicami. Należy uwzględnić w nim realne, ale też atrakcyjne nagrody, które zmotywują dziecko do poprawy zachowania.

Warto pamiętać też o konsekwentnym stosowaniu przewidzianych w umowie kar. Poza tym kontrakt z uczniem musi mieć charakter pozytywny – jego celem jest w końcu wspieranie rozwoju ucznia. Nie należy więc zanadto skupiać się na karach za nieodpowiednie zachowanie.

Co warto uwzględnić w kontrakcie z uczniem z zespołem Aspergera?

Chociaż przypadek każdego dziecka jest inny, to kontrakt behawioralny zawsze opracować można na podstawie sprawdzonego wzoru kontraktu z uczniem z zespołem Aspergera. Dokument podpowiada, jakie elementy należy uwzględnić w takiej umowie.

Jeśli zaś chodzi o jej treść, to warto pamiętać, że metody pracy z dzieckiem zawsze dostosowuje się nie tylko do schorzenia, ale również do indywidualnej sytuacji ucznia. Kary dla dziecka z zespołem Aspergera mogą polegać między innymi na wyprowadzeniu ucznia z sali.

Z kolei nagrodą może być na przykład czas ekranowy. System kar i nagród warto podzielić też na dwie grupy: szkolną i domową. Załącznikiem do kontraktu może być zaś dokument, na którym strony będą odnotowywać pozytywne i negatywne zachowania ucznia. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kontrakt z uczniem z zespołem Aspergera – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)