Samoocena ucznia z zachowania – wzór

17,00 

Samoocena ucznia może stanowić częściowo podstawę ustalenia dla ucznia oceny z zachowania przez wychowawcę klasy. Jest jednak wartościowa również dla samego dziecka. Pozwala uczniowi dostrzec swoje mocne i słabe strony, a następnie na tej podstawie dążyć do zmiany zachowania i samodoskonalenia. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru samooceny ucznia z zachowania, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest samoocena ucznia z zachowania?

Samoocena ucznia jest co do zasady, subiektywną oceną ucznia z zachowania. Powinna uwzględniać między innymi:

 • osiągnięcia szkolne,
 • największe wady,
 • największe zalety,
 • codzienne zachowanie,
 • stosunek do rówieśników,
 • stosunek do nauczycieli,
 • stosunek do obowiązków szkolnych.

Przygotowując samoocenę, uczeń ma lepiej poznać samego siebie. Powinien umieć wskazać swoje mocne i słabe strony, co stanowi podstawę zmotywowania się do poprawy zachowania lub doskonalenia posiadanych umiejętności/uzdolnień. 

Do czego wykorzystuje się samoocenę ucznia z zachowania?

Przykładowa samoocena ucznia z zachowania pełni podwójną rolę. Po pierwsze, pozwala dziecku doskonalić swoją postawę. Uświadamia uczniowi, z czym ma problemy oraz jakie ma predyspozycje.

Chociaż jest to ocena subiektywna, opracowywana z perspektywy samego ucznia, to nadal ma dla niego istotną wartość. Po drugie, samoocena ucznia może zostać wykorzystana przez wychowawcę podczas ustalania oceny ucznia z zachowania. Często wykorzystuje się taki dokument jako jedną z podstaw ustalenia pełnej oceny, wraz z opiniami innych nauczycieli.

Głównym celem opracowania samooceny jest jednak zwiększenie motywacji ucznia do pracy i do poprawy zachowania. Warto pamiętać przy tym, że na to, jak uczeń ocenia sam siebie, wpływają często:

 • opinie, jakie uczeń słyszy na swój temat, np. opinie nauczycieli,
 • oceny przedmiotowe,
 • sukcesy szkolne,
 • niepowodzenia szkolne.

Jak napisać samoocenę ucznia z zachowania?

Do przygotowania własnej samooceny uczniowie mogą wykorzystać wzór samooceny ucznia z zachowania. Użycie takiego dokumentu pomaga bowiem w przygotowaniu rzetelnej oceny, uwzględniającej zarówno mocne, jak i słabsze strony ucznia. Dzięki temu ocena jest finalnie na tyle obiektywna, na ile jest to możliwe. Samoocena powinna zawierać opis:

 • zalet ucznia,
 • wad ucznia,
 • planów ucznia,
 • kompetencji ucznia,
 • perspektyw rozwoju ucznia – co uczeń może poprawić lub zmienić w swoim zachowaniu. 

Bardzo często samoocena ucznia odnosi się również do tego, jak uczeń czuje się w środowisku szkolnym, czy jest akceptowany, lubiany, popularny. W dokumencie uwzględnia się też:

 • aktywność na zajęciach, w życiu szkoły,
 • osiągnięcia szkolne ucznia,
 • podejście ucznia do obowiązków.

Aby samoocena była bardziej konkretna, można odnieść się w niej do swoich spóźnień, nieobecności, odrabiania prac domowych, systematyczności w nauce, udziału w konkursach, zawodach i olimpiadach. Dokument powinien odpowiadać między innymi na takie pytania jak: 

 • czy uczeń zachowuje się kulturalnie,
 • czy uczeń pracuje na miarę swoich możliwości,
 • czy uczeń pomaga tworzyć dobrą atmosferę w klasie,
 • czy uczeń jest aktywny na lekcjach, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Samoocena ucznia z zachowania – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)