Przykładowa samoocena pracy nauczyciela Bibliotekarza

17,00 

Nauczyciel bibliotekarz przygotowuje samoocenę pracy tak samo jak inni pedagodzy. Służy ona określeniu, w jaki sposób nauczyciel realizuje swoje obowiązki i założone cele. Samoocena stanowi podstawę doskonalenia zawodowego, wskazując mocne i słabe strony pedagoga. 

Zapraszamy do zakupu naszego przykładowego wzoru samooceny nauczyciela, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać samoocenę pracy nauczyciela bibliotekarza?

Do przygotowania samooceny pracy nauczyciela bibliotekarza warto użyć gotowego wzoru samooceny pracy nauczyciela bibliotekarza, bazującego na zadaniach, jakie powinien realizować pedagog na tym stanowisku. Bibliotekarz pełni w placówce szczególną rolę. Jego zadaniem jest między innymi:

 • gromadzenie materiałów edukacyjnych,
 • pogłębianie nawyków czytelniczych u uczniów,
 • tworzenie w bibliotece atmosfery, która sprzyja edukacji,
 • rozwijanie u uczniów zainteresowań czytelniczych,
 • tworzenie w bibliotece warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji, 
 • rozbudzanie zainteresowań u uczniów, 
 • organizowanie działań, które rozwijają u uczniów wrażliwość kulturową, itd. 

Pisząc samoocenę, bibliotekarz powinien odnieść się do wszystkich aspektów swojej pracy. Dokument musi określać, jakie są mocne i słabe strony nauczyciela. Dzięki temu samoocena może stanowić narzędzie do planowania procesu doskonalenia zawodowego.

Ułatwieniem w tym zakresie może okazać się wyszczególnienie swoich największych sukcesów i porażek. Sukcesem dla bibliotekarza będą przede wszystkim lepsze wyniki czytelnicze uczniów. Z kolei porażką – spadek zainteresowania wypożyczaniem książek z biblioteki przez uczniów.

Po co sporządza się samoocenę pracy nauczyciela?

Samoocena pracy nauczyciela bibliotekarza pełni kilka istotnych funkcji. Po pierwsze, uświadamia pedagogowi, jaka jest jego rola w placówce, często niedoceniana. Po drugie, stanowi narzędzie doskonalenia zawodowego. Samoocena jest formą autorefleksji. Na jej podstawie można wyszczególnić swoje mocne i słabe strony, a następnie wdrożyć działania doskonalące lub naprawcze.

Własna ocena pracy nauczyciela bibliotekarza ma motywować go do rozwoju. Może zostać wykorzystana także przez dyrektora podczas ustalania oceny pracy nauczyciela. Przepisy nie nakazują jednak, aby nauczyciel sporządzał własną samoocenę w procesie ustalania oceny pracy pedagoga.

Zasadę tego typu może wprowadzić w swojej placówce dyrektor, jeśli uważa, że autorefleksja nauczyciela pomoże mu ustalić bardziej obiektywną ocenę jego pracy. 

Jak powinna wyglądać samoocena pracy nauczyciela bibliotekarza?

Pisząc samoocenę pracy, można posiłkować się wzorem przykładowej samooceny pracy nauczyciela bibliotekarza, a także zakresem własnych obowiązków oraz kryteriami oceny pracy nauczyciela (wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej). W piśmie można odnieść się do:

 • swoich umiejętności,
 • działań i postępów,
 • oczekiwań odnośnie własnego rozwoju zawodowego,
 • skuteczności pracy,
 • relacji z uczniami,
 • kompetencji zawodowych, itd. 

Warto pamiętać, że samoocena musi być rzetelna i jak najbardziej obiektywna. Dzięki temu może mieć większą wartość dla pedagoga, który chce rozwijać się zawodowo. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa samoocena pracy nauczyciela Bibliotekarza”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)