Kontrakt z opiekunem stażu – wzór

17,00 

Kontrakt z opiekunem stażu to umowa między nauczycielem stażystą a wybranym dla niego opiekunem stażu – jednym z nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Celem zawarcia takiego kontraktu jest realizacja planu rozwoju zawodowego nauczyciela, który odbywa przygotowanie do zawodu. Umowa musi określać, jakie są obowiązki stron oraz zasady ich wzajemnej współpracy.

Zapraszamy do zakupu naszego przykładowego kontraktu z opiekunem stażu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy powinien zawierać kontrakt z opiekunem stażu?

Kontrakt między nauczycielem stażystą a opiekunem stażu można opracować na podstawie uniwersalnego wzoru kontraktu z opiekunem stażu. Dokument uwzględnia wszystkie istotne elementy formalne, czyli:

 • dane stron umowy,
 • oznaczenie placówki, w której realizowany jest staż,
 • czas trwania stażu,
 • obowiązki opiekuna,
 • obowiązki stażysty,
 • zasady współpracy pomiędzy stronami.

Przykładowy kontrakt z opiekunem stażu powinien nawiązywać do przepisów, które jasno określają, jakie są zadania opiekuna oraz na czym polega realizacja stażu przez nauczyciela odbywającego przygotowanie do pracy w zawodzie. W kontrakcie należy uwzględnić także zasady współpracy obowiązujące podczas realizowania swoich obowiązków przez strony, na przykład:

 • termin odbywania spotkań konsultacyjnych,
 • zasada równoprawnego partnerstwa,
 • zasada zgłaszania uwag w formie konstruktywnej krytyki, 
 • możliwość niezwłocznego konsultowania pojawiających się problemów, itd.

Co więcej, umowa może określać także kryteria oceny nauczyciela stażysty, na przykład: terminowość, inicjatywa, zaangażowanie, systematyczność. 

Jakie obowiązki dla opiekuna stażu przewiduje kontrakt?

Lista obowiązków opiekuna stażu będzie prezentowała się niemal identycznie w każdej umowie z opiekunem stażu. Zgodnie z przepisami opiekun powinien bowiem:

 • pomóc nauczycielowi w opracowaniu planu rozwoju zawodowego,
 • zapoznać nauczyciela z procedurą uzyskania awansu zawodowego,
 • dzielić się z nauczycielem swoją wiedzą i doświadczeniem,
 • pomagać nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • wspierać nauczyciela w realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • obserwować zajęcia prowadzone przez nauczyciela i omawiać je,
 • prowadzić zajęcia w obecności nauczyciela i omawiać je,
 • inspirować i zachęcać nauczyciela d podejmowania wyzwań zawodowych.

Jakie są obowiązki nauczyciela stażysty?

Kontrakt z opiekunem stażu odnosi się także do obowiązków nauczyciela stażysty, ponieważ każda umowa powinna przewidywać równość stron. Wśród zadań nauczyciela warto wymienić odpowiednio:

 • opracowanie planu rozwoju zawodowego,
 • poznanie procedur uzyskania awansu zawodowego,
 • branie udziału w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu,
 • prowadzenie zajęć przy opiekunie stażu i omawianie ich,
 • podejmowanie wyzwań zawodowych,
 • dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • uczestniczenie w konsultacjach z opiekunem.

Warto wspomnieć, że po zakończeniu stażu nauczyciel sporządza sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, a opiekun stażu przygotowuje projekt oceny nauczyciela na potrzeby dyrektora, który ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela-stażysty. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kontrakt z opiekunem stażu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)