Zmiana opiekuna stażu – wzór pisma

17,00 

Opiekuna stażu dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu powołuje dyrektor szkoły, zasadniczo na cały okres stażu. Do zmiany opiekuna może dojść jednak na uzasadniony wniosek jednej ze stron. Przyczyną zmiany bywa w tym przypadku między innymi brak realizacji zadań lub niewłaściwe realizowanie zadań przez opiekuna stażu. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy może dojść do zmiany opiekuna stażu?

Opiekuna stażu wyznacza się na cały okres przygotowania do zawodu. Nauczyciela do pełnienia takiej funkcji powołuje dyrektor placówki oświatowej. Zmiana opiekuna stażu jest możliwa w uzasadnionych okolicznościach, między innymi gdy:

 • nauczyciel jest długotrwale nieobecny,
 • nauczyciel otrzymał karę dyscyplinarną,
 • nauczyciel został zawieszony w pełnionych obowiązkach, 
 • nauczyciel przeszedł na rentę, emeryturę, urlop dla poratowania zdrowia, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 
 • nauczyciel nie wywiązał się ze swoich obowiązków opiekuna stażu.

Poza tym do zmiany opiekuna dojdzie także w sytuacji, kiedy to stażysta zmieni miejsce realizacji stażu. W takich okolicznościach trzeba odwołać dotychczasowego opiekuna i powołać innego nauczyciela do pełnienia funkcji opiekuna stażu dla danego nauczyciela stażysty.

Jak napisać wniosek o zmianę opiekuna stażu?

Przykładowy wniosek o zmianę opiekuna stażu może przygotować:

 • nauczyciel stażysta,
 • nauczyciel pełniący funkcję opiekuna stażu.

Pismo bywa uzasadnione konfliktami oraz niewłaściwym wykonywaniem obowiązków przez jedną ze stron. Do przygotowania wniosku w takiej sprawie można użyć sprawdzonego wzoru pisma w sprawie zmiany opiekuna stażu. Dokument musi uwzględniać uzasadnienie.

Na tej podstawie dyrektor będzie podejmował bowiem decyzję o ewentualnej zmianie opiekuna dla nauczyciela stażysty. Jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony po myśli wnoszącego, ten będzie uprawniony do złożenia skargi na dyrektora, np. do kuratorium oświaty. 

Jakie zadania ma opiekun stażu?

Głównym zadaniem opiekuna stażu jest pomoc nauczycielowi w realizacji planu rozwoju zawodowego. Zgodnie z przepisami, opiekun:

 • współpracuje z nauczycielem odbywającym staż, wdraża go do pracy w zawodzie, zapoznaje go z dokumentami obowiązującymi w szkole,
 • współpracuje z nauczycielem udzielając mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego,
 • wspiera nauczyciela w realizacji jego obowiązków zawodowych,
 • umożliwia nauczycielowi obserwowanie prowadzonych przez siebie zajęć,
 • dzieli się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem, w tym omawiając zajęcia prowadzone przez siebie i obserwowane przez nauczyciela stażystę,
 • inspiruje i zachęca nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych,
 • obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę.

Jeśli opiekun stażu nie wywiązuje się z tych obowiązków w ogóle lub wywiązuje się z nich w niewłaściwy sposób, nauczyciel stażysta ma prawo wnioskować o zmianę pedagoga powołanego do pełnienia funkcji opiekuna. Natomiast dyrektor, który ma obowiązek zapewnić nauczycielowi odpowiednie warunki do odbycia stażu, powinien zgodzić się na takie rozwiązanie. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zmiana opiekuna stażu – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)