Ocena stażysty przez opiekuna stażu – wzór

17,00 

Jednym z podstawowych zadań opiekuna stażu jest opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu. Projekt oceny przedstawia się dyrektorowi zatrudniającemu, który ustala ostateczną ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. Projekt oceny powinien zostać przygotowany w terminie 7 dni od dnia zakończenia przez nauczyciela przygotowania do zawodu. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oceny stażysty przez opiekuna stażu, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak ustala się ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty?

Przykładowa ocena stażysty przez opiekuna stażu ma związek z ustalaniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu. Podstawą ustalenia takiej oceny jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Przepisy te dotyczą odbywania przygotowania do zawodu na starych zasadach, zgodnie z którymi ocenę dorobku zawodowego nauczyciela ustala się w ciągu 21 dni od dnia złożenia przez pedagoga sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie opisuje efekty realizacji planu, natomiast dyrektor ustalający ocenę bierze pod uwagę właśnie stopień realizacji zatwierdzonego wcześniej planu rozwoju zawodowego. Ostatecznie, ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty może być pozytywna lub negatywna. Przy jej ustalaniu dyrektor bierze pod uwagę opinię opiekuna stażu. 

Jak wystawia się opinię opiekuna stażu o nauczycielu stażyście?

Dyrektor występuje z wnioskiem o ocenę stażysty przez opiekuna stażu obowiązkowo, a następnie czeka 14 dni na jej wystawienie. Brak opinii opiekuna nie wstrzymuje całej procedury, a sama ocena nie musi mieć wpływu na ostateczną ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

Niemniej jednak dyrektor musi poczekać na wydanie pisemnej opinii dwa tygodnie. Sama ocena powinna zawierać uzasadnienie. Zawarte w piśmie informacje są bardzo cenne dla dyrektora, który na tej podstawie uzyskuje szerszy obraz postawy pedagoga.

Opiekun stażu współpracuje bowiem z nauczycielem na co dzień, między innymi poprzez obserwowanie prowadzonych przez niego zajęć. 

Jak opracować ocenę stażysty przez opiekuna stażu?

Do opracowania opinii o nauczycielu stażyście opiekun może użyć wzoru oceny stażysty przez opiekuna. Dokument zawiera wszystkie niezbędne elementy formalne, w tym:

 • dane placówki oświatowej,
 • dane nauczyciela stażysty, 
 • informacje o okresie odbywania stażu – termin rozpoczęcia i zakończenia,
 • ocenę stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystę,
 • opis współpracy nauczyciela stażysty z innymi pracownikami placówki,
 • opis zadań realizowanych przez nauczyciela stażystę,
 • opis współpracy nauczyciela stażysty z opiekunem stażu.

W ocenie stażysty przez opiekuna stażu można odnieść się również do tego:

 • jak nauczyciel realizuje zlecone mu zadania,
 • czy nauczyciel przyjmuje uwagi i wskazówki opiekuna,
 • czy nauczyciel wykazuje się inicjatywą,
 • czy nauczyciel potrafi współpracować z innymi pracownikami szkoły,
 • jakie są najważniejsze kompetencje miękkie nauczyciela, itd. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ocena stażysty przez opiekuna stażu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)