Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty – przykład

17,00 

Ustaleniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty zajmuje się dyrektor szkoły. Ocenę ustala się w terminie do 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przykładowa ocena dorobku zawodowego może być pozytywna lub negatywna. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oceny dorobku nauczyciela, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty?

Ocena dorobku zawodowego ustalana jest dla tych nauczycieli, którzy zakończyli staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego na „starych zasadach”, czyli na podstawie przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 2022 roku.

Przy ustalaniu oceny pod uwagę bierze się to, jak pedagog zrealizował zadania uwzględnione w planie rozwoju zawodowego. Ocena dorobku zawodowego może być pozytywna lub negatywna, nie jak w przypadku oceny pracy nauczyciela – negatywna, dobra, bardzo dobra czy wyróżniająca. 

Na jakiej podstawie ustala się ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty?

Celem sporządzenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela jest określenie jego kompetencji i umiejętności. Ocena jest podstawą ewaluacji pracy osoby, która przygotowuje się do danego zawodu. Za ustalenie oceny odpowiada dyrektor szkoły, który może porozumiewać się w tym zakresie z innymi nauczycielami.

Ocenę warto przygotować używając wzoru przykładowej oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, który uwzględnia między innymi:

  • sposób planowania lekcji przez nauczyciela,
  • współpracę nauczyciela z rodzicami,
  • współpracę nauczyciela z uczniami,
  • realizację celów nauczania, itd.

Źródłem informacji na temat pracy nauczyciela powinna być zaś natomiast między innymi obserwacja prowadzonych przez niego zajęć czy rozmowy z uczniami i ich rodzicami. 

Jak sporządza się ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty?

Przykładowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty powinna zostać opracowana na podstawie przepisów, które określają, co należy uwzględnić w takiej ocenie i jak należy ją przygotować.

Zgodnie zapisami Karty nauczyciela, dyrektor powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim stopień realizacji planu rozwoju zawodowego oraz spełnianie kryteriów oceny ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Poza tym, kierujący placówką ma też obowiązek zasięgnąć opinii rady rodziców i opiekuna stażu przy ustalaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

Obie opinie nie są jednak wiążące dla dyrektora, a ich brak nie wstrzymuje procedury. Należy wiedzieć, że opinia musi zawierać określenie “pozytywna” lub “negatywna”. Obowiązkowe jest także jej uzasadnienie, czyli odniesienie się do stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego czy realizacji obowiązków nauczyciela określonych w art. 6 KN, czyli:

  • rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły (w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom),
  • wspierania każdego ucznia w rozwoju,
  • dążenia do pełni rozwoju osobowego,
  • wychowywania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,
  • dbania o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)