Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego – wzór

17,00 

Oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego dokonuje się po zakończeniu stażu na nauczyciela mianowanego. Ocena może być pozytywna lub negatywna, ale wymaga uzasadnienia i powinna zostać wydana na piśmie wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oceny, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na czym polega ustalenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego?

Ocenę dorobku zawodowego ustala się po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego dla tych pedagogów, którzy realizują przygotowanie do zawodu na podstawie przepisów obowiązujących do 31. sierpnia 2022 roku.

Ustalając ocenę dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego, dyrektor nie decyduje o tym, czy pedagog spełnił wymagania do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, lecz określa jedynie stopień realizacji zadań uwzględnionych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela. W praktyce oznacza to, że ocena dorobku nie może odnosić się do żadnych aspektów pracy, które nie mają związku z realizacją planu rozwoju zawodowego.

Uzasadnieniem negatywnej oceny nie będzie zatem nieprzestrzeganie przez nauczyciela na przykład przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych czy ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy – o ile nie miało to wpływu na realizację planu rozwoju zawodowego pedagoga. 

Jak przygotować ocenę dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego?

Przepisy Karty nauczyciela nie określają, jakie elementy formalne powinna zawierać przykładowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego. Na podstawie tego aktu prawnego można wnioskować jednak, że taka ocena musi:

 • przyjmować formę pisemną,
 • zawierać uzasadnienie,
 • zawierać określenie “pozytywna” lub “negatywna”,
 • zawierać pouczenie na temat możliwości wniesienia odwołania – wraz z jego trybem i terminem. 

Aby sporządzić kompletną ocenę, dyrektor może użyć gotowego wzoru oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego, który podpowiada, co powinno znaleźć się w takim dokumencie. Niezbędne elementy pisemnej oceny dorobku zawodowego to:

 • dane osobowe ocenianego nauczyciela,
 • informacje o miejscu pracy, zajmowanym stanowisku, wymiarze zatrudnienia,
 • ocena: pozytywna/negatywna,
 • uzasadnienie,
 • informacja dot. zasięgnięcia opinii rady rodziców,
 • pouczenie o możliwości wniesienia odwołania – z trybem i terminem na jego wniesienie,
 • podpis.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być negatywna, jeśli plan rozwoju zawodowego nie został zrealizowany lub został zrealizowany w stopniu niewystarczającym. W takich okolicznościach nauczyciel nie ma prawa wnioskować o przedłużenie okresu stażu – może jednak złożyć wniosek o dodatkowy okres stażu w wymiarze 9 miesięcy. 

Opinia rady rodziców a ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego

Dyrektor ustalając ocenę dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego, ma obowiązek zasięgnąć opinii rady rodziców na temat pracy nauczyciela. Zgodnie z przepisami taka opinia powinna zostać wydana w ciągu 14 dni. Jej treść nie musi wpływać jednak na ocenę dorobku zawodowego nauczyciela, ponieważ dyrektor nie ma obowiązku uwzględnienia takiej opinii w swojej ocenie. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)