Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego – wzór

17,00 

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego to ocena za okres stażu i realizację założeń planu rozwoju zawodowego. Zgodnie z przepisami, taka ocena musi przyjmować formę pisemną. Powinna zawierać także określenie, czy opinia jest pozytywna, czy negatywna, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oceny, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego?

Oceną dorobku zawodowego nauczyciela nazywamy ocenę tego, czy i w jakim stopniu pedagog zrealizował zadania określone w swoim planie rozwoju zawodowego w okresie stażu. Oznacza to, że dyrektor nie ocenia, czy nauczyciel spełnił wymagania potrzebne do uzyskania stopnia awansu zawodowego, a jedynie stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.

Warto pamiętać, że przykładowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego nie może odnosić się zatem do innych aspektów pracy pedagoga, niezwiązanych z realizacją planu rozwoju zawodowego. Dotyczy to między innymi nieprzestrzegania przez nauczyciela:

 • przepisów BHP,
 • przepisów przeciwpożarowych, 
 • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
 • przyjętego sposobu potwierdzania obecności w pracy czy usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Wszystko to pod warunkiem, że takie zachowanie nauczyciela nie wpłynęło na realizację planu rozwoju zawodowego. 

Jakie elementy powinna zawierać ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego?

Karta nauczyciela nie określa dokładnie, jakie elementy powinna zawierać przykładowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Wiadomo jednak, że ocena musi przyjmować formę pisemną i powinna uwzględniać co najmniej: określenie “pozytywna/negatywna”, uzasadnienie i informację o możliwości wniesienia odwołania.

Do przygotowania dokumentu można użyć uniwersalnego wzoru oceny dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego, w którym uwzględnione zostały następujące elementy:

 • dane osobowe nauczyciela,
 • informacje o miejscu zatrudnienia, w tym także wymiar zatrudnienia i zajmowane stanowisko,
 • ocena dorobku zawodowego: pozytywna lub negatywna,
 • uzasadnienie,
 • informacja o zasięgnięciu opinii rady rodziców,
 • pouczenie dotyczące możliwości wniesienia odwołania wraz z trybem i terminem,
 • podpis.

Należy pamiętać, że dyrektor ma obowiązek zasięgnąć opinii rady rodziców przy ustalaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Nie musi jednak brać takiej opinii pod uwagę. 

Negatywna ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Przykład oceny dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego może wskazywać na ustalenie oceny negatywnej w przypadku niezrealizowania planu rozwoju zawodowego lub w przypadku niewystarczającego zrealizowania takiego planu przez nauczyciela.

W takiej sytuacji – kiedy nauczyciel nie zdołał zrealizować założeń planu rozwoju zawodowego w terminie – pedagog nie może złożyć wniosku o przedłużenie stażu na podstawie przepisów Karty nauczyciela. Po otrzymaniu negatywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel ma jedynie prawo wnieść wniosek o realizację dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)