Informacja o funkcjonowaniu dziecka w Przedszkolu

17,00 

Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu może zostać przygotowana dla rodziców małego ucznia, a także dla takich podmiotów jak ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna. W zależności od celu sporządzenia dokumentu jego treść może nieco się od siebie różnić. Jakie informacje należy zawrzeć w opinii o dziecku w przedszkolu?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Co zawiera informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu?

Przykładowa informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu najczęściej opracowywana jest przez wychowawcę grupy. Nauczyciel musi uwzględnić w niej podstawowe dane dziecka, a także opis jego rozwoju:

 • fizycznego,
 • emocjonalnego,
 • poznawczego,
 • społecznego. 

Wzór informacji o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu można wypełnić obserwacjami dotyczącymi:

 • sprawności fizycznej,
 • motoryki małej i dużej,
 • umiejętności posługiwania się przyborami szkolnymi,
 • dokładności/staranności wykonywania prac plastycznych,
 • samodzielności (jedzenie posiłków, mycie rąk, zgłaszanie potrzeb fizjologicznych),
 • usposobienia, 
 • interakcji z nauczycielem i innymi dziećmi,
 • komunikacji,
 • relacji z rówieśnikami,
 • prezentowanych postaw,
 • uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, plastycznych, 
 • preferowanych zabaw, itd. 

Jak napisać informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu do poradni?

Przykład informacji o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu do poradni poza wymienionymi wyżej elementami powinien zawierać również:

 • opis możliwości psychofizycznych dziecka,
 • opis potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • opis mocnych stron, uzdolnień, predyspozycji,
 • opis słabych stron, ograniczeń, problemów rozwojowych i edukacyjnych,
 • opis form i efektów udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Opinię o dziecku do poradni PP należy oprzeć na własnych obserwacjach, pracach pisemnych i plastycznych dziecka oraz na informacjach uzyskanych w ramach konsultacji ze specjalistami, którzy prowadzą zajęcia z małym uczniem (logopeda, pedagog, psycholog). 

Co uwzględnić w informacji o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu do sądu lub MOPS?

Wzór informacji o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu może zostać wykorzystany również w przypadku, kiedy takiej opinii o małym uczniu potrzebuje sąd rodzinny lub ośrodek pomocy społecznej. Organy te wykorzystują opinię nauczycieli w sprawach związanych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi przez rodziców/opiekunów prawnych.

Sąd potrzebuje opinii o dziecku przy rozpatrywaniu sprawy rozwodowej, o zawieszenie/odebranie/ograniczenie/przywrócenie praw rodzicielskich, o ustalenie kontaktów z dzieckiem czy o ustalenie stałego miejsca pobytu małoletniego. Z kolei MOPS może potrzebować takiego dokumentu przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu rodzicom dziecka pomocy w postaci objęcia ich opieką Asystenta Rodziny.

Jeśli informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu skierowana jest do tych podmiotów, warto napisać w niej również o relacjach na linii rodzic-przedszkole oraz rodzic-uczeń. Będą to na przykład informacje o tym, czy opiekunowie dbają o swoje dziecko, interesują się jego rozwojem, utrzymują kontakt z nauczycielami. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Informacja o funkcjonowaniu dziecka w Przedszkolu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)