Przykładowa opinia o dziecku 4 letnim w przedszkolu – wzór

17,00 

Opinia o dziecku 4-letnim w przedszkolu może zostać wydana na wniosek rodziców, a także na potrzeby sądu rodzinnego czy ośrodka pomocy społecznej. W zależności od celu przygotowania takiej opinii treść dokumentu może znacznie się od siebie różnić. Jak napisać przykładową opinię o dziecku 4 letnim w przedszkolu?

Opis

Co powinna uwzględniać przykładowa opinia o dziecku 4 letnim w przedszkolu?

Opinia o dziecku to inaczej informacja o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu. Dokument tego typu przygotowuje najczęściej wychowawca grupy dla rodziców, do poradni psychologiczno-pedagogicznej, dla sądu rodzinnego czy ośrodka pomocy społecznej.

Pismo powinno zawierać tak zwaną metryczkę dziecka, czyli podstawowe informacje o uczniu oraz opis jego rozwoju: fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

Przykład opinii o dziecku 4 letnim w przedszkolu może uwzględniać opis zdolności motorycznych ucznia, jego usposobienia, poziomu samodzielności czy stosunku do obowiązujących w placówce reguł. Treść dokumentu wolno jest konsultować z innymi pracownikami przedszkola. Wychowawca może także nawiązać do prac dziecka – pisemnych i plastycznych. 

Jak przygotować opinię o dziecku 4 letnim w przedszkolu do poradni?

Jeśli opinia o dziecku 4 letnim w przedszkolu wydawana jest na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy uwzględnić w niej przede wszystkim:

  • opis rozpoznanych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka,
  • opis mocnych stron, uzdolnień, predyspozycji dziecka,
  • opis słabych stron, ograniczeń, trudności, problemów dziecka,
  • informacje o formach udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej efektach. 

Dokument dla poradni warto opracować w konsultacji z innymi nauczycielami i specjalistami, którzy prowadzą z dzieckiem zajęcia indywidualne. Należy mieć na uwadze, że jest on potrzebny do postawienia diagnozy i objęcia dziecka odpowiednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Jaką rolę pełni opinia o dziecku 4 letnim w przedszkolu dla sądu rodzinnego?

O wydanie opinii na temat dziecka 4 letniego w przedszkolu może wnioskować nie tylko rodzic, ale też podmiot taki jak ośrodek pomocy społecznej czy sąd rodzinny. MOPS potrzebuje takiego dokumentu podczas ustalania, czy wskazane jest objęcie rodziny pomocą tak zwanego Asystenta Rodziny.

Z kolei sąd rodzinny informacje o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu ma prawo wykorzystać do rozstrzygnięcia sprawy związanej z ustaleniem kontaktów z dzieckiem, ustaleniem stałego miejsca pobytu dziecka czy też z ograniczeniem/zawieszeniem/przywróceniem/odebraniem praw rodzicielskich.

Do przygotowania takiej opinii nauczyciel może użyć wzoru przykładowej opinii o dziecku 4 letnim w przedszkolu, uwzględniając w dokumencie informacje na temat tego:

  • który z rodziców przyprowadza/odbiera dziecko,
  • czy rodzice utrzymują kontakt z placówką,
  • czy rodzice interesują się dobrem dziecka,
  • czy rodzice dbają o higienę, odpowiedni ubiór, wyposażenie dziecka w przybory,
  • jak dziecko reaguje na widok rodziców, jak ich przedstawia, 
  • czy rodzice potrafią współpracować ze sobą, kiedy w grę wchodzi dobro dziecka, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa opinia o dziecku 4 letnim w przedszkolu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)