Przykładowa opinia o dziecku w Przedszkolu – wzór

17,00 

Opinia o dziecku w przedszkolu może zostać wydana na prośbę rodzica lub na wniosek podmiotów, takich jak sąd rodzinny czy ośrodek pomocy społecznej. Nauczyciel przedszkola powinien wiedzieć również, jak przygotować opinię o dziecku do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje powinna zawierać przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu?

W zależności od tego, na jaki cel przygotowywana jest opinia o dziecku w przedszkolu, treść tego dokumentu może nieco się od siebie różnić. W każdym przypadku opinia nauczyciela powinna zawierać jednak podstawowe dane dotyczące dziecka, grupy i placówki, do której uczęszcza mały uczeń.

W dalszej części przykład opinii o dziecku w przedszkolu może uwzględniać opis rozwoju fizycznego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego dziecka.

Taka informacja o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu powinna odnosić się między innymi do rozwoju motoryki dużej i małej, do samodzielności ucznia, jakości komunikacji, stosunku do dorosłych i rówieśników, a także do zasad panujących w placówce. 

Jak napisać opinię o dziecku w przedszkolu do poradni?

Rodzice dziecka uczącego się w przedszkolu mogą potrzebować opinii o uczniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej, która obejmuje opieką między innymi dzieci z wadami słuchu czy wzroku, dzieci z autyzmem czy dzieci z zespołem Aspergera. Opinia wydawana na potrzeby poradni musi zawierać szereg informacji, potrzebnych do postawienia diagnozy i udzielenia uczniowi odpowiedniej pomocy.

W dokumencie należy uwzględnić zatem:

 • informacje o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • informacje o możliwościach psychofizycznych dziecka,
 • opis mocnych stron, uzdolnień dziecka,
 • opis słabych stron, trudności, ograniczeń dziecka,
 • informacje o formach udzielonej dziecku pomocy i jej efektach. 

Jak przygotować opinię o dziecku do sądu?

Inny charakter niż poprzedni przykład opinii o dziecku w przedszkolu posiada opinia wydawana na potrzeby sądu rodzinnego, ośrodka pomocy społecznej czy takich podmiotów jak policja lub kurator sądowy. Organy te mogą bowiem potrzebować od nauczyciela informacji związanych ze sposobem sprawowania nad dzieckiem władzy rodzicielskiej przez jego opiekunów.

Do przygotowania takiego dokumentu warto użyć sprawdzonego wzoru opinii o dziecku w przedszkolu. Kiedy pismo ma zostać wykorzystane, na przykład w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem czy o ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka, opinia powinna informować między innymi o tym:

 • który z rodziców przyprowadza/odbiera dziecko z placówki,
 • czy dziecko jest zadbane, ubrane odpowiednio do pogody,
 • czy dziecko zostało wyposażone w niezbędne przybory,
 • czy rodzice interesują się rozwojem dziecka,
 • czy rodzice utrzymują kontakt z placówką,
 • czy rodzice przychodzą na zebrania,
 • jak dziecko reaguje na obecność rodziców,
 • jak dziecko opisuje swoich rodziców, itd.

Warto pamiętać przy tym, że przedszkole nie ma obowiązku wydania opinii o rodzicu na prośbę matki lub ojca – może przygotować opinię o dziecku, ale nie opinię o matce lub ojcu.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa opinia o dziecku w Przedszkolu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)