Jak przygotować WOPFU? wypełniony przykład 2024

17,00 

WOPFU to wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Dokument przygotowuje zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jak wypełnić WOPFU zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2024 roku?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru WOPFU, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy sporządza się WOPFU?

WOPFU dla ucznia wypełnia się w momencie, kiedy placówka oświatowa otrzymuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni. Dyrektor zawiadamia wtedy wychowawcę klasy o konieczności stworzenia zespołu dla danego ucznia i wyznacza koordynatora takiego zespołu.

Osoby powołane obserwują dziecko, rozmawiają z rodzicami i specjalistami, a następnie opracowują dokument w terminie 30 dni. WOPFU sporządza się co najmniej dwa razy w roku – po raz pierwszy po otrzymaniu orzeczenia. WOPFU jest niezbędne do opracowania IPET-u, czyli indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Podlega także okresowej ewaluacji, nie rzadziej niż dwa razy w roku. Ewaluacja sprowadza się do dokonania oceny efektywności stosowanego programu edukacyjno-terapeutycznego. Jeśli postępy ucznia okazują się niesatysfakcjonujące, należy wziąć pod uwagę modyfikację WOPFU oraz IPET-u.

Jakie elementy zawiera wypełnione WOPFU?

Wielu nauczycieli nie wie, jak przygotować WOPFU po raz pierwszy. Ponieważ szkół nie obowiązuje w tym zakresie żaden konkretny wzór tego dokumentu, każda placówka opracowuje WOPFU samodzielnie na podstawie obowiązujących przepisów. Ocena może przyjmować formę tabeli, listy podpunktów czy wykresu. Zgodnie z treścią rozporządzenia powinna zawierać jednak między innymi:

  • opis indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia: mocne strony, predyspozycje, zainteresowania,
  • opis zakresu wsparcia, jakiego potrzebuje dziecko,
  • opis przyczyn niepowodzeń w nauce lub trudności w funkcjonowaniu, w tym ograniczeń, które utrudniają dziecku funkcjonowanie oraz czynności podejmowanych w celu ich pokonania wraz z efektami.

Poza tym, przykładowo wypełnione WOPFU musi zawierać także:

  • informacje o dokumentacji medycznej i specjalistycznej, na podstawie której wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • informacje o stanie zdrowia ucznia oraz zaleceniach lekarskich,
  • informację o przekazaniu kopii dokumentu rodzicom ucznia.

Kto pracuje nad WOPFU?

Za przygotowanie WOPFU odpowiada zespół nauczycieli i specjalistów, którzy na co dzień prowadzą zajęcia z dzieckiem. Najczęściej pracę takiego zespołu koordynuje wychowawca klasy, który może sięgnąć po wzór wypełnionego przykładowo WOPFU, aby ułatwić sobie ustalenie takiej oceny funkcjonowania ucznia w szkole.

Koordynator zespołu powinien wyznaczać terminy spotkań i prowadzić je, a także każdorazowo powiadomić o nich rodziców dziecka, którzy mają prawo uczestniczyć w opracowywaniu WOPFU. Co ważne, po uzyskaniu pełnoletności również sam uczeń może brać udział w pracach zespołu.

Pozostałe osoby, które mają wpływ na całokształt dokumentu to specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej i osoby niezatrudnione w szkole, ale systematycznie współpracujące z uczniem (logopeda, fizjoterapeuta czy psychoterapeuta) – za zgodą rodziców dziecka. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jak przygotować WOPFU? wypełniony przykład 2024”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)