Protokół ze spotkania zespołu nauczycieli WOPFU – wzór

17,00 

Protokół ze spotkania zespołu nauczycieli WOPFU pełni rolę dowodową. Dotyczy zebrania nauczycieli i specjalistów, którzy opracowują dla ucznia WOPFU oraz IPET. W protokole uwzględnia się omówione kwestie oraz podjęte decyzje. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru protokołu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest WOPFU?

WOPFU to wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokument określa mocne strony i predyspozycje dziecka, a także przyczyny jego niepowodzeń szkolnych. Wskazuje się w nim, jakiej pomocy udzielają uczniowi nauczyciele i specjaliści oraz z jakim rezultatem.

WOPFU opracowywane jest przez zespół – zespół nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą z dzieckiem zajęcia. Dokument przygotowuje się po otrzymaniu orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Następnie ocena podlega ewaluacji, przynajmniej dwa razy w roku.

WOPFU ma ogromne znaczenie, ponieważ stanowi podstawę opracowania IPET, tj. indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego. Program ten określa natomiast metody i formy pracy z dzieckiem po dostosowaniu wymagań edukacyjnych do jego potrzeb i możliwości.

Jak wygląda protokół ze spotkania zespołu nauczycieli WOPFU?

Przykładowy protokół ze spotkania zespołu nauczycieli WOPFU może zawierać takie elementy formalne jak:

 • data spotkania zespołu,
 • dane ucznia, którego dotyczyło spotkanie,
 • informacje o składzie zespołu,
 • dane innych uczestników spotkania (rodzice, specjaliści spoza szkoły),
 • opis porządku spotkania, najczęściej omówienie WOPFU lub ocena efektywności WOPFU,
 • opis poczynionych ustaleń, 
 • uwagi dotyczące spotkania, np. poinformowanie rodziców o spotkaniu, udział rodziców w spotkaniu,
 • podpisy członków zespołu, 
 • dane i podpis protokolanta.

Pismo można przygotować na podstawie wzoru protokołu ze spotkania zespołu nauczycieli WOPFU. Dokument podpowiada, co warto uwzględnić w protokole oraz jak dopilnować, aby był on czytelny i zrozumiały dla osób zainteresowanych.

Czego może dotyczyć spotkanie zespołu nauczycieli WOPFU?

Zespół nauczycieli WOPFU może spotykać się po to, aby opracować pierwszy taki dokument dla ucznia, a także po to, aby dokonać jego ewaluacji. Nauczyciele i specjaliści, którzy prowadzą zajęcia z uczniem objętym kształceniem specjalnym omawiają także sprawy związane z IPET, dlatego protokół nierzadko dotyczy również opracowania lub modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Podczas spotkania nauczyciele mogą:

 • ustalać zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy ze względu na swoje potrzeby rozwojowe i edukacyjne, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, 
 • opracowywać IPET,
 • opracowywać plan działań wspierających ucznia,
 • planować działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, itd. 

Warto pamiętać, że w spotkaniu zespołu mogą brać udział nie tylko nauczyciele i specjaliści, którzy prowadzą z dzieckiem zajęcia w szkole, ale również rodzice/opiekunowie prawni oraz specjaliści spoza placówki, z którymi rodzina współpracuje – za zgodą rodziców ucznia. Będą to między innymi takie osoby jak logopeda, psycholog czy psychiatra. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Protokół ze spotkania zespołu nauczycieli WOPFU – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)