Wzór sprawozdania zespołu przedmiotowego

17,00 

Zespół przedmiotowy tworzy grupa nauczycieli uczących tego samego lub pokrewnych przedmiotów, takich jak fizyka i matematyka czy chemia i biologia. Zespoły przedmiotowe powstają po to, aby nauczyciele współpracowali ze sobą, podnosząc jakość pracy szkoły. Z działań podejmowanych przez zespoły przedmiotowe sporządza się regularne sprawozdania roczne.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru sprawozdania zespołu przedmiotowego, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest zespół przedmiotowy w szkole?

Zespoły przedmiotowe tworzy się w szkołach, które realizują kształcenie ogólne. Ich celem jest współpraca nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów. W skład każdego zespołu przedmiotowego wchodzą więc nauczyciele określonych zajęć edukacyjnych. Z reguły w placówkach funkcjonują:

 • zespół humanistyczny: nauczyciele muzyki, plastyki, polskiego, historii,
 • zespół nauk ścisłych: nauczyciele matematyki, techniki, fizyki,
 • zespół nauk przyrodniczych: nauczyciele biologii, chemii, geografii, przyrody,
 • zespół języków obcych,
 • zespół edukacji wczesnoszkolnej: nauczyciele klas 1-3.

Poza tym wyróżnia się także zespoły problemowo-zadaniowe oraz zespoły danego etapu nauczania.

Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie zespołu przedmiotowego?

Każdy zespół przedmiotowy w szkole powinien mieć swojego przewodniczącego, którego wyznacza dyrektor placówki. To przewodniczący odpowiada za opracowanie sprawozdania z działalności zespołu. Do przygotowania takiego pisma można wykorzystać wzór sprawozdania zespołu przedmiotowego, który uwzględnia:

 • dane nauczycieli wchodzących w skład zespołu przedmiotowego,
 • informacje o organizacji pracy zespołu,
 • informacje o podejmowanych działaniach związanych z doskonaleniem zawodowym,
 • informacje o działaniach związanych z doskonaleniem warsztatu pracy nauczycieli,
 • informacje o konkursach szkolnych,
 • informacje związane z nauczaniem przedmiotu,
 • informacje związane z przedmiotowym systemem oceniania.

Przykładowe sprawozdanie zespołu przedmiotowego powinno informować także o tym, ile razy w ciągu roku nauczyciele spotkali się na zebraniu oraz co omawiali w trakcie posiedzeń. 

Co warto uwzględnić w sprawozdaniu zespołu przedmiotowego?

Zakres informacji uwzględnionych w sprawozdaniu zespołu przedmiotowego uzależniony jest od tego, czym nauczyciele faktycznie zajmowali się w danym roku szkolnym. Przykładowy zakres czynności zespołu przedmiotowego najczęściej obejmuje natomiast:

 • omówienie wyników egzaminów,
 • analizę wyników egzaminów,
 • wydawanie gazetki szkolnej,
 • zakładanie kół naukowych,
 • przygotowywanie uczniów do konkursów, olimpiad, zawodów,
 • organizowanie warsztatów dla uczniów,
 • organizację obchodów świąt, rocznic,
 • organizację imprez szkolnych, itp. 

W sprawozdaniu określa się, kto odpowiadał za wymienione czynności. Dokument zawiera także wnioski, czyli rekomendacje na dalszy etap pracy zespołu przedmiotowego. Wśród nich można wymienić na przykład:

 • zwiększenie zakresu współpracy z rodzicami,
 • zwiększenie zakresu współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • zwiększenie zaangażowania uczniów w życie szkoły,
 • zachęcanie uczniów do brania udziału w olimpiadach przedmiotowych i inne.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór sprawozdania zespołu przedmiotowego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)