Powołanie zespołu powypadkowego – wzór

17,00 

Pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wypadku pracownika przy pracy. Przepisy nie określają, w jaki sposób pracodawca powołuje taki zespół. Przyjmuje się jednak, że powinien dokonać tego na piśmie – w formie zarządzenia.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru powołania zespołu powypadkowego, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda pisemne powołanie zespołu powypadkowego?

Przykładowe powołanie zespołu powypadkowego musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • dane pracodawcy,
 • datę sporządzenia,
 • dane poszkodowanego,
 • datę pozyskania informacji o wypadku,
 • cel powołania zespołu powypadkowego,
 • skład zespołu.

Do przygotowania pisma można użyć uniwersalnego wzoru powołania zespołu powypadkowego. W miejscu na określenie celu jego powołania należy opisać główne zadania zespołu, czyli ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej. 

Kto tworzy zespół powypadkowy?

Przykładowe powołanie zespołu powypadkowego zawiera informacje na temat jego składu osobowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w skład zespołu powypadkowego powinien wchodzić:

 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • społeczny inspektor pracy.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby BHP w swoim zakładzie, może zastąpić pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy samodzielnie lub wyznaczyć do tego zadania pracownika, który zwykle zajmuje się sprawami związanymi z BHP.

Również inspektor pracy może zostać zastąpiony w składzie zespołu powypadkowego, np. przez przedstawiciela pracowników, który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Za każdym razem zespół powypadkowy musi składać się z co najmniej dwóch osób. Jeśli zaś nie da się powołać tylu osób do zespołu, pracodawca musi sam uczestniczyć w realizacji obowiązków zespołu powypadkowego.

Czym zajmuje się zespół powypadkowy?

Powołując do pracy zespół powypadkowy, warto wiedzieć, jakie są jego zadania. Wśród podstawowych obowiązków zespołu powypadkowego wymienia się:

 • oględziny miejsca wypadku w celu poznania jego dokładnych okoliczności i zdarzeń, które mogły doprowadzić do wypadku,
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
 • wysłuchanie poszkodowanego,
 • zebranie relacji od świadków wypadku, a także od osób, które „słyszały” wypadek,
 • prowadzenie konsultacji z lekarzami i specjalistami w zakresie potrzebnym do oceny skutków wypadku,
 • zebranie dowodów mających wpływ na proces badania okoliczności wypadku,
 • dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku,
 • określenie wniosków i zaleceń w kontekście oceny ryzyka zawodowego, w celu zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości. 

Zespół odpowiada zatem nie tylko za ustalenie przyczyn i przebiegu zdarzenia, ale również za sformułowanie wniosków, które pozwolą podnieść poziom bezpieczeństwa w zakładzie. Jego zalecenia mogą dotyczyć między innymi zakupu nowych urządzeń, kontroli stanu urządzeń, modernizacji urządzeń, szkoleń dodatkowych dla pracowników, itd. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Powołanie zespołu powypadkowego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)