Zwolnienie z basenu – wzór

17,00 

Jeśli zajęcia na basenie odbywają się w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, każdy zdrowy uczeń musi uczestniczyć w tego typu ćwiczeniach. W niektórych przypadkach rodzic może jednak zwolnić dziecko z zajęć na basenie. Pismo w tej sprawie powinien skierować do dyrektora szkoły. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak zwolnić dziecko z basenu?

Długotrwałe zwolnienie dziecka z zajęć na basenie wymaga sporządzenia odpowiedniego pisma w tej sprawie do dyrektora szkoły. Dokument musi zostać poparty opinią lekarza, ponieważ zgodnie z przepisami, dyrektor zwalnia dziecko z określonych ćwiczeń lub z realizacji zajęć WF jedynie na podstawie zaświadczenia lekarskiego oraz na czas określony w takim zaświadczeniu.

Wyjątkiem jest zwolnienie z zajęć, które dotyczy jednej lub kilku godzin lekcyjnych. W takim przypadku pismo można skierować do wychowawcy klasy lub bezpośrednio do nauczyciela wychowania fizycznego. Będzie to uzasadnione na przykład złym samopoczuciem dziecka w danym dniu czy miesiączką u dziewczynek.

Jeśli jednak zwolnienie ma być długoterminowe – na okres kilku tygodni, a nawet całego roku – decyzję w sprawie może podjąć tylko dyrektor, ponieważ nieobecność na zajęciach będzie miała wpływ na ocenę klasyfikacyjną ucznia. Konieczne okaże się także uzyskanie zaświadczenia lekarskiego – od pediatry w przypadku infekcji lub od specjalisty w przypadku chorób przewlekłych. 

Jak napisać zwolnienie z basenu?

Zwolnienie z basenu rodzic sporządza samodzielnie, ale musi uzupełnić je o odpowiednią opinię lekarską – bez niej dokument nie zostanie uwzględniony przez dyrektora. Pismo można przygotować w oparciu o wzór zwolnienia z basenu, który uwzględnia:

  • dane rodzica,
  • dane ucznia, 
  • okres zwolnienia,
  • przyczynę zwolnienia. 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły osobiście lub listownie, ewentualnie drogą elektroniczną. W przypadku zwolnienia krótkoterminowego rodzic może ograniczyć się do rozmowy z wychowawcą/nauczycielem WF (np. telefonicznej).

Ma jednak także możliwość przygotowania pisemnego zwolnienia, które w jego imieniu do szkoły dostarczy sam uczeń. Jeśli zwolnienie dotyczy jednej godziny zajęć w tygodniu, placówka zwykle nie wymaga żadnego dodatkowego zaświadczenia, aby udzielić dziecku zwolnienia.

Opinia od lekarza może okazać się niezbędna, jeśli uczeń ma zostać zwolniony z zajęć ze względu na infekcję, która nie wymaga pozostawania w domu, ale stanowi przeciwwskazanie dla takiej formy aktywności fizycznej. 

Kiedy zwolnienie ucznia z basenu jest uzasadnione?

Katalog przyczyn uzasadniających przykładowe zwolnienie ucznia z basenu jest w zasadzie jeszcze szerszy niż katalog przyczyn uzasadniających zwolnienie ucznia ze zwykłych zajęć wychowania fizycznego. Wynika to z faktu, że zajęcia na basenie wiążą się z kontaktem ucznia z wodą chlorowaną, a ta może mieć negatywny wpływ między innymi na kondycję skóry czy narządu wzroku.

Zwolnienie z basenu ma prawo wnieść zatem rodzic ucznia z chorobami skórnymi, na przykład z AZS, a także rodzic ucznia z chorobami oczu. Poza tym, intensywne ćwiczenia na basenie mogą okazać się niewskazane w przypadku dzieci z chorobami układu nerwowego, z chorobami serca czy z chorobami w obrębie układu krwionośnego. Pływać nie może również uczeń kontuzjowany, np. ze złamaną ręką czy nogą lub uczeń po zabiegu/operacji (ze szwami).

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zwolnienie z basenu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)