Rezygnacja z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – wzór

17,00 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne nie są obowiązkowe, dlatego można zrezygnować z nich w dowolnym momencie. Jeśli uczeń jest pełnoletni, rezygnację składa osobiście. W przypadku ucznia niepełnoletniego pismo w takiej sprawie składa rodzic lub opiekun prawny.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na czym polegają zajęcia korekcyjno kompensacyjne?

Szkoły organizują zajęcia korekcyjno kompensacyjne dla uczniów z odchyleniami rozwojowymi, z zaburzeniami rozwojowymi lub z trudnościami w uczeniu się. Celem prowadzenia takich zajęć jest ułatwienie uczniom rozwijania określonych umiejętności. Zajęcia dostosowuje się do potrzeb i możliwości każdego dziecka tak, aby możliwe stało się wyeliminowanie określonych trudności w nauce.

Dodatkowe lekcje organizowane są na podstawie:

 • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie objęcia ucznia taką formą pomocy,
 • wniosku: nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, rodzica lub opiekuna prawnego.

Celem zajęć korekcyjno kompensacyjnych może być między innymi poprawa koncentracji uwagi czy zdolności manualnych. Za zajęcia rodzic nie ponosi żadnych opłat. Rezygnując z zajęć tego typu, rodzic może więc jedynie pozbawić dziecko możliwości przezwyciężenia barier, które ograniczają jego rozwój. Decyzji w takiej sprawie nie należy podejmować zatem zbyt pochopnie.

Oświadczenie o rezygnacji będzie uzasadnione, jeśli rodzic jest niezadowolony z efektów prowadzonych zajęć, ze sposobu ich prowadzenia czy z zachowania prowadzącego zajęcia. Zrezygnować można także po osiągnięciu zakładanych celów zajęć korekcyjno kompensacyjnych. 

Jak napisać rezygnację z zajęć korekcyjno kompensacyjnych?

W przypadku chęci rezygnacji z zajęć korekcyjno kompensacyjnych pełnoletni uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego muszą przygotować pisemne oświadczenie o rezygnacji, adresowane do dyrektora szkoły. Pismo można opracować, stosując wzór rezygnacji z zajęć korekcyjno kompensacyjnych. Dokument uwzględnia:

 • dane autora pisma,
 • dane odbiorcy pisma,
 • treść oświadczenia woli o rezygnacji z oznaczeniem danych ucznia – kiedy pismo sporządza rodzic,
 • podpis autora.

Zasadniczo, przykładowa rezygnacja z zajęć korekcyjno kompensacyjnych nie wymaga żadnego uzasadnienia. Dyrektor nie powinien również żądać od rodziców dodatkowych wyjaśnień przyczyny podjętej decyzji. 

Jak wygląda organizacja zajęć korekcyjno kompensacyjnych?

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne trwają 45 minut. Maksymalna liczba osób, które mogą w nich uczestniczyć, wynosi 5. Liczbę i rodzaj zajęć dostosowuje się do potrzeb ucznia. Informację na ten temat uwzględnia się także w IPET, czyli w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym.

Podczas zajęć korekcyjno kompensacyjnych można realizować następujące cele:

 • stymulacja rozwoju intelektualnego,
 • doskonalenie umiejętności pisania, czytania,
 • usprawnianie sprawności manualnej,
 • usprawnianie funkcji wzrokowych,
 • usprawnianie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwój koncentracji,
 • rozwój kompetencji emocjonalno-motywacyjnych,
 • rozwój kompetencji społecznych,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych,
 • wyrównywanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności ucznia.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)