Rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych – wzór

17,00 

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponieważ udział w takich zajęciach jest dobrowolny, zawsze można z nich zrezygnować. Pisemną rezygnację z zajęć rewalidacyjnych dorosły uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego powinni kierować do dyrektora szkoły.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym są zajęcia rewalidacyjne?

Zajęcia rewalidacyjne nie należą do form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Stanowią natomiast odrębne zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych, a ich celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi po 2 godziny na ucznia.

Przykładowe zajęcia rewalidacyjne obejmują:

  • naukę orientacji przestrzennej i poruszania się.
  • naukę systemu Braille’a,
  • naukę języka migowego,
  • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne.

Czy możliwa jest rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych?

Jak zostało wspomniane, korzystanie z zajęć rewalidacyjnych to uprawnienie, nie obowiązek. Zajęcia są bezpłatne i dobrowolne, dlatego można zrezygnować z nich w dowolnym momencie i bez żadnych konsekwencji.

Przykładową rezygnację z zajęć rewalidacyjnych ma prawo wnieść pełnoletni uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego. Warto wiedzieć, że rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień,  które przysługują uczniowi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Po przyjęciu rezygnacji, szkoła powinna przedstawić uczniowi i jego rodzicom odpowiednią ofertę zajęć – zgodną z zaleceniami ujętymi w orzeczeniu, a przy tym nieobejmującą zajęć rewalidacyjnych.

Jak złożyć rezygnację z zajęć rewalidacyjnych?

Pismo w sprawie rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych adresowane jest do dyrektora szkoły. To dyrektor odpowiada bowiem za organizowanie dla uczniów warunków kształcenia zgodnych z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Do opracowania dokumentu można użyć wzoru przykładowej rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami – pismo nie wymaga uzasadnienia.

Dyrektor ma obowiązek przyjąć rezygnację z zajęć i rozpatrzyć pismo zgodnie z interesem ucznia. Nie ma zatem gwarancji, że dyrektor bez problemu zaakceptuje rezygnację – jeśli uzna, że narusza ona dobro dziecka, może podjąć interwencję (nie dysponuje jednak narzędziami do egzekwowania uczestnictwa ucznia w takich zajęciach).

Warto pamiętać bowiem, że zajęcia rewalidacyjne mają na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej możliwości w miarę normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Mogą one polegać między innymi na:

  • wzmocnieniu kondycji fizycznej,
  • rozwijaniu mowy, umiejętności komunikowania się,
  • wspieraniu nabywania umiejętności czytania, pisania,
  • wspomaganiu samodzielności osobistej,
  • rozwijaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • kształtowania asertywności i tak dalej – zależnie od potrzeb ucznia.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)