Wzór odwołania od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

17,00 

Odwołanie od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy wnieść w terminie 14 dni od jego otrzymania. Pismo może przygotować uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego. Odwołanie wnosi się do kuratorium oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru odwołania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak zmienić orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Rodzic ucznia lub uczeń pełnoletni nie zawsze zgadzają się z treścią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zawartymi w dokumencie zaleceniami. W takiej sytuacji mogą oni:

  • wycofać wniosek o wydanie opinii przez poradnię,
  • zgłosić zastrzeżenia do opinii i uzgodnić zmiany redakcyjne w treści dokumentu z osobą, która przygotowała orzeczenie – tak, aby zachować pierwotny charakter diagnozy.

Ostatecznie, rodzic lub uczeń mogą także złożyć pisemne odwołanie, na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Termin na wniesienie takiego odwołania wynosi 14 dni – licząc od dnia doręczenia orzeczenia. Pismo wnosi się za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, ale jego adresatem jest kurator oświaty.

Odwołanie może zostać uwzględnione w części lub w całości przez zespół, który pierwszy zapoznaje się z dokumentem. W takim przypadku pismo prowadzi do wydania nowego orzeczenia i uchylenia orzeczenia poprzedniego.

Jak przygotować odwołanie od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

Odwołanie od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego musi wyjaśniać, w jakim zakresie strona nie zgadza się z treścią dokumentu i jakich zmian żąda. Dokument można przygotować, używając wzoru odwołania od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Co ważne, pismo nie potrzebuje uzasadnienia. Wystarczy, że osoba składająca odwołanie napisze w nim, że nie zgadza się z treścią orzeczenia i w jakim zakresie. 

Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Przykładowe odwołanie od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego to jeden ze sposobów na zmianę orzeczenia. Zasadniczo, wydanego orzeczenia nie można anulować ani wycofać z placówki, która realizuje w oparciu o ten dokument indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia. Istnieje jednak możliwość uzyskania nowego orzeczenia na wniosek rodziców/ucznia.

Wniosek o nowe orzeczenie można wnieść jedynie w przypadku, gdy zachodzi:

  • potrzeba zmiany zaleceń wydanych w poprzednim orzeczeniu,
  • zmiana okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia,
  • potrzeba zmiany okresu, na jaki wydano poprzednie orzeczenie.

Tylko w tych okolicznościach dopuszcza się możliwość wydania nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile będzie ono obowiązywało do końca roku szkolnego. Warto przypomnieć, że na nowe orzeczenie czeka się do 30 dni od dnia wniesienia wniosku. Pismo powinno zostać dostarczone wnioskodawcy w terminie 7 dni.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór odwołania od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)