Pismo do Policji o wizytę w Przedszkolu – wzór

17,00 

Pismo do policji o wizytę w przedszkolu ma związek z chęcią zorganizowania tak zwanej pogadanki. Jeśli placówka chce, aby funkcjonariusze przeprowadzili z dziećmi zajęcia, dyrektor przedszkola lub jeden z nauczycieli muszą wystosować odpowiedni wniosek w tej sprawie do komendanta najbliższego posterunku. Jak go napisać?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak zorganizować wizytę policji w przedszkolu?

Organizatorem zajęć z policjantem dla dzieci w przedszkolu może być zarówno dyrektor placówki, jak i jeden z nauczycieli. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie spotkania powinna skontaktować się w tym celu z komendantem lokalnego posterunku policji. Pismo w sprawie pogadanki należy złożyć z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W odpowiedzi na wniosek komendant powinien zlecić jednemu z funkcjonariuszy – w drodze polecenia służbowego – podjęcie kontaktu z placówką i ustalenie dogodnego terminu wizyty. Wybrany policjant będzie najczęściej osobą z odpowiednim doświadczeniem w temacie, którego ma dotyczyć pogadanka. 

Jak przygotować pismo do policji o wizytę w przedszkolu?

Przykładowe pismo do policji o wizytę w przedszkolu ma charakter formalnego wniosku. Dokument powinien zawierać co najmniej:

 • datę sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane odbiorcy – komendanta,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • treść pisma ze wskazaniem tematyki zajęć oraz z proponowanym terminem spotkania,
 • dane kontaktowe do organizatora pogadanki.

Tak przygotowane pismo należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym. Dokument można opracować w bardzo prosty sposób, sięgając po gotowy wzór pisma do policji o wizytę w przedszkolu. Wniosek wystarczy wypełnić wtedy odpowiednimi informacjami, z których najważniejsze to dane kontaktowe wnioskodawcy oraz oznaczenie tematu pogadanki z uczniami.

Czego może dotyczyć wizyta policji w przedszkolu?

Pogadanki w przedszkolu organizowane są we współpracy z różnymi służbami – ze strażą pożarną, strażą miejską, policją czy pogotowiem ratunkowym. Przeprowadzanie takich zajęć ma na celu jak najefektywniejsze przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy, która ma wpływ na ich bezpieczeństwo.

Wizyta policji w przedszkolu najczęściej wiąże się z przeprowadzeniem lekcji na temat:

 • zasad przechodzenia przez ulicę, 
 • zasad poruszania się drogą bez chodnika,
 • bezpiecznych wakacji, np. zasad przebywania nad wodą,
 • zasad korzystania ze ścieżki rowerowej,
 • podstaw pierwszej pomocy,
 • zasad zachowania przy agresywnych zwierzętach,
 • zasad zachowania przy próbach kontaktu ze strony nieznajomych,
 • wzywania służb ratunkowych (nauka numerów alarmowych), itd.

Zajęcia przeprowadzone przez policjanta cieszą się dużym zainteresowaniem najmłodszych, ponieważ stanowią ciekawą odmianę od codziennych aktywności. Sam funkcjonariusz najczęściej pojawia się na nich w mundurze, który wzbudza respekt i sprawia, że mali uczniowie słuchają słów policjanta z większym skupieniem.

Wszystko to pozwala upewnić się, że dzieci lepiej zapamiętają przekazywane im informacje. Zupełnie inaczej jest w przypadku, kiedy to rodzice czy nauczyciele próbują przekazać uczniom wiedzę z tego zakresu. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pismo do Policji o wizytę w Przedszkolu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)