Przykładowe wnioski z obserwacji zajęć w Przedszkolu – wzór

17,00 

Za obserwację zajęć w przedszkolu odpowiada dyrektor placówki. Obserwacja dotyczy zarówno działań nauczyciela, jak i zachowania uczniów. Jak powinny wyglądać przykładowe wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu?

Zapraszamy do zakupu przykładowych wniosków, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Po co sporządza się wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu?

Podczas obserwacji zajęć w przedszkolu dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona przygląda się poczynaniom nauczycieli i zachowaniu uczniów, na tej podstawie wypełniając arkusz obserwacji zajęć. Po zakończeniu obserwacji przygotowywane są wnioski, które podsumowują dostrzeżone zjawiska. Na tej podstawie można:

 • ocenić jakość pracy nauczyciela,
 • podnieść jakość pracy placówki,
 • doskonalić program nauczania i wychowania. 

Przykładowe wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu pozwalają ustalić, jak placówka realizuje swoje obowiązki prawne i statutowe. Podsumowanie może wskazywać bowiem:

 • jak nauczyciel planuje i organizuje zajęcia,
 • jakie metody nauczana stosuje nauczyciel, które są skuteczne, a które nie,
 • jaka atmosfera panuje na zajęciach, czy dzieci są aktywne, czy nauczyciel stara się zaangażować wszystkich uczniów, 
 • czy w życie przedszkola zaangażowani są rodzice,
 • czy rodzice są na bieżąco informowani o swoim dziecku, 
 • jakie osiągnięcia mają dzieci, itd.

Wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu wykorzystywane są zatem przede wszystkim do oceny jakości pracy nauczycieli oraz jakości współpracy z rodzicami. Na tej podstawie można wdrożyć plany, które pozwolą udoskonalić proces nauczania i poprawić jakość współpracy z opiekunami uczniów.

Jak opracować wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu?

Do opracowania wniosków z obserwacji warto użyć wzoru przykładowych wniosków z obserwacji zajęć w przedszkolu. Dokument podpowiada, jakie aspekty pracy nauczyciela oraz postaw uczniów należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu takiego podsumowania. Najczęściej wnioski z obserwacji zajęć dotyczą:

 • planowania zajęć przez nauczyciela,
 • organizacji zajęć,
 • atmosfery na zajęciach,
 • indywidualizacji pracy z dziećmi,
 • stosowanych metod nauczania,
 • efektywności stosowanych metod nauczania,
 • postępów i osiągnięć uczniów.

To, jakie wnioski pojawią się w podsumowaniu, zależy w głównej mierze od określonego z góry celu obserwacji zajęć. Ten zaś może wiązać się między innymi z dokonaniem oceny pracy nauczyciela, z udzieleniem nauczycielowi pomocy (funkcja doradcza obserwacji) czy z postawieniem diagnozy uczniom na podstawie ich zachowań, postaw i osiągnięć.

Po co prowadzi się obserwację zajęć w przedszkolu?

Istnieje kilka typów obserwacji zajęć, w zależności od ich celu. Wyróżniamy:

 • obserwację diagnozującą, która dotyczy dzieci,
 • obserwację oceniającą, która dotyczy nauczyciela,
 • obserwację doradczo-doskonalącą,
 • obserwację kontrolną.

Ogólnym celem obserwacji zajęć w przedszkolu jest natomiast ocena aktualnej sytuacji w przedszkolu, mająca na celu udoskonalenie jakości kształcenia i wychowania. Podczas obserwacji sprawdza się więc między innymi:

 • stan realizacji podstawy programowej,
 • stan przestrzegania praw dziecka,
 • stan przestrzegania zapisów statutu,
 • stan realizacji zaleceń psychologiczno-pedagogicznej;
 • metody pracy nauczyciela,
 • poziom rozwoju wiedzy, umiejętności oraz postawy uczniów.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowe wnioski z obserwacji zajęć w Przedszkolu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)