Przykładowe wnioski nauczyciela po hospitacji – wzór

17,00 

Hospitacja, czyli obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela, najczęściej wykorzystywana jest do ustalenia oceny pracy pedagoga. Wnioski wyciągnięte z takiej obserwacji mają służyć do podniesienia jakości pracy placówki oraz do doskonalenia zawodowego samego nauczyciela. Jak je sformułować?

Zapraszamy do zakupu przykładowych wniosków nauczyciela po hospitacji, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na czym polega hospitacja zajęć w szkole?

Hospitację w szkole przeprowadza dyrektor, którego obowiązkiem jest sprawowanie w placówce nadzoru pedagogicznego. Taka obserwacja zajęć polega na przyglądaniu się zarówno pracy nauczyciela, jak i zachowaniu uczniów.

Najczęściej przeprowadza się ją w celu ustalenia oceny pracy nauczyciela. Hospitacja pozwala ocenić, czy pedagog prawidłowo realizuje elementy procesu wychowawczego, opiekuńczego i dydaktycznego.

Warto wspomnieć, że zasadniczo rozróżnia się kilka rodzajów hospitacji, w tym hospitację doradczą, oceniającą i diagnozującą. Od rodzaju, a tym samym celu obserwacji, zależne będą też przykładowe wnioski nauczyciela po hospitacji.

Czego mogą dotyczyć przykładowe wnioski nauczyciela po hospitacji?

Wnioski pohospitacyjne odnoszą się do tych aspektów pracy pedagoga, które podlegały obserwacji. Po zakończeniu hospitacji dokonuje się bowiem analizy zebranych danych i na ich podstawie wyciąga się wnioski, które mają podnieść jakość pracy nauczyciela. Należy wiedzieć zatem, że w większości przypadków hospitacja polega na obserwowaniu:

 • jak nauczyciel prowadzi zajęcia,
 • czy nauczyciel przygotował się do zajęć,
 • czy zajęcia są zgodne z tematem lekcji,
 • czy nauczyciel dba o dyscyplinę na zajęciach,
 • czy nauczyciel utrzymuje kontakt z uczniami,
 • jak nauczyciel dobiera metody pracy z uczniem,
 • jak nauczyciel wykorzystuje pomoce naukowe, itd.

W praktyce, wnioski przygotowuje się w oparciu o wypełniony arkusz obserwacji zajęć, który uwzględnia te i inne pytania. Można również opracować je na podstawie wzoru przykładowych wniosków nauczyciela po hospitacji. 

Co może pojawić się w przykładowych wnioskach nauczyciela po hospitacji?

Jak zostało wspomniane, na podstawie wniosków po hospitacji da się opracować plan działań, które podniosą jakość pracy szkoły oraz jakość nauczania danego pedagoga. Wnioski są więc narzędziem doskonalenia zawodowego. Wskazane jest, aby odnosiły się do tego:

 • jak nauczyciel przygotowuje się do lekcji,
 • jak nauczyciel monitoruje przebieg lekcji,
 • czy nauczyciel monitoruje stopień realizacji celu lekcji,
 • czy nauczyciel realizuje podstawę programową,
 • czy nauczyciel stosuje różne metody aktywizujące uczniów,
 • czy nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniami,
 • czy nauczycielowi udaje się zainteresować uczniów tematem,
 • czy nauczyciel motywuje uczniów do pracy,
 • czy nauczyciel pobudza samodzielność uczniów,
 • czy nauczyciel daje uczniom poczucie bezpieczeństwa,
 • czy nauczyciel dba o atmosferę w trakcie zajęć,
 • czy nauczyciel udziela uczniom pomocy, itd.

Jeśli z wniosków pohospitacyjnych wynika, że nauczyciel nie spełnia kryteriów oceny pracy w zadowalającym stopniu, warto uwzględnić to w planach związanych z doskonaleniem zawodowym pedagoga. Wnioski mogą być podstawą przeprowadzenia w placówce szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, dzięki którym podniesiona zostanie jakość nauczania w całej szkole.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowe wnioski nauczyciela po hospitacji – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)