Przykładowe wnioski z hospitacji – wzór

17,00 

Hospitacja polega na obserwowaniu pracy nauczyciela lub uczniów, co ma na celu doskonalenie procesu nauczania i uczenia się. Po hospitacji sporządzane są tak zwane wnioski pohospitacyjne, które stanowią podstawę opracowania ewentualnego planu doskonalenia zawodowego dla nauczyciela. Jakie zagadnienia należy poruszyć w takich wnioskach?

Zapraszamy do zakupu przykładowych wniosków z hospitacji, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na czym polega procedura hospitacji zajęć?

Hospitacja zajęć w szkole może mieć różne cele, jednak za każdym razem przeprowadzana jest według określonego schematu. Na początku opracowuje się harmonogram hospitacji, co wymaga także ustalenia jej celu, technik i narzędzi hospitacji. Głównym narzędziem jest w tym przypadku arkusz hospitacji, który zawiera określone pytania. To również na podstawie arkusza formułowane są późniejsze wnioski z hospitacji.

Warto wiedzieć, że obserwacja zajęć polega w głównej mierze na dokonaniu oceny jakości pracy nauczyciela pod kątem:

 • kontaktu z uczniami,
 • punktualności,
 • kultury osobistej,
 • zgodności tematycznej zajęć,
 • przygotowania do zajęć,
 • stosowanych metod pracy,
 • wykorzystywanych pomocy naukowych,
 • sposobu prowadzenia zajęć, itd.

Wnioski z hospitacji a arkusz hospitacji zajęć

Przykładowe wnioski z hospitacji opracowywane są na podstawie wypełnionego arkusza hospitacji zajęć. Arkusz ten poza podstawowymi informacjami na temat samych zajęć (dane nauczyciela, dane obserwatora, data, temat zajęć, klasa) zawiera przede wszystkim pytania, które pomagają ocenić efektywność pracy nauczyciela.

Wśród takich pytań wyliczyć można między innymi następujące zagadnienia:

 • czy nauczyciel przygotował się do lekcji?
 • czy nauczyciel podał uczniom temat i cel lekcji?
 • czy nauczyciel zrealizował podstawę programową?
 • czy nauczyciel wdrożył pracę w grupach?
 • czy nauczyciel zainteresował uczniów tematem?
 • czy nauczyciel zrealizował zaplanowane działania?
 • czy nauczyciel stosował metody aktywizujące uczniów?
 • czy nauczyciel dostosował poziom trudności lekcji do potrzeb i możliwości uczniów?
 • czy nauczyciel udzielał uczniom informacji zwrotnych?
 • czy nauczyciel motywował uczniów do pracy?
 • czy nauczyciel pobudził samodzielność uczniów?
 • czy nauczyciel udzielał uczniom wskazówek?
 • czy nauczyciel podsumował zajęcia?
 • czy nauczyciel uzupełnił dziennik?

Jak mogą wyglądać przykładowe wnioski z hospitacji?

Do opracowania wniosków pohospitacyjnych warto użyć wzoru przykładowych wniosków z hospitacji oraz wypełnionego wcześniej arkusza hospitacji zajęć. Dokument powinien odnosić się do stosowanych przez nauczyciela metod pracy i oceniania uczniów.

Należy uwzględnić w nim także uwagi dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, monitorowania realizacji celu lekcji czy interakcji na linii nauczyciel-uczeń. Przygotowane wnioski z hospitacji powinny pozwolić nie tylko na ocenę efektywności pracy nauczyciela, ale także na wskazanie obszarów, w obrębie których pedagog powinien doskonalić się zawodowo.

Warto pamiętać przy tym, że wnioski z hospitacji będą inne w przypadku nauczyciela przedmiotowego, nauczyciela wychowawcy czy nauczyciela wychowania fizycznego. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowe wnioski z hospitacji – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)