Opinia opiekuna praktyk – wzór

17,00 

Opinia opiekuna praktyk wydawana jest na prośbę osoby zainteresowanej. Warto pamiętać, że opiekun nie ma obowiązku wydania takiej opinii, a jej charakter może być zarówno pozytywny, jak i neutralny lub nawet negatywny. Opinii opiekuna praktyk nie należy mylić z opinią o praktykach, którą opracowuje osoba odbywająca praktyki zawodowe.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii opiekuna praktyk w kilku wersjach, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje uwzględnia się w opinii opiekuna praktyk?

Jak zostało wspomniane, opinia opiekuna praktyk wydawana jest na wniosek praktykanta. Dokument może okazać się niezbędny do zaliczenia praktyki zawodowej. Ma też duże znaczenie dla samego praktykanta i jego przyszłej kariery – zwłaszcza gdy opinia jest pozytywna i może pełnić rolę referencji. W opinii opiekuna praktyk uwzględnia się informacje na temat:

 • danych osobowych praktykanta,
 • miejsca odbywania praktyk,
 • czasu trwania praktyk – wymiar praktyk oraz termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki,
 • zajmowanego przez praktykanta stanowiska i realizowanych obowiązków. 

Przykładowa opinia opiekuna praktyk stanowi dokument potwierdzający zdobyte przez praktykanta doświadczenie. Należy jednak mieć na uwadze, że taka opinia nie musi być pozytywna. 

Jak napisać opinię o praktykancie?

Opiekun praktyk może odmówić wydania opinii o praktykancie, jeśli taki dokument miałby wydźwięk negatywny (krytyczny). W większości przypadków osoba nadzorująca pracę praktykanta wydaje jednak opinię pozytywną, ewentualnie neutralną. Obie można przygotować na podstawie uniwersalnego wzoru opinii o praktykancie. W treści dokumentu należy odnieść się do:

 • oceny pracy praktykanta,
 • oceny osiągnięć praktykanta,
 • oceny postawy praktykanta. 

Opinia o praktykancie przygotowywana przez opiekuna praktyk to opinia z perspektywy przełożonego. Pismo może informować o tym:

 • jakie zadania realizował praktykant na swoim stanowisku,
 • z czym praktykant miał problemy, 
 • jak praktykant radził sobie ze swoimi obowiązkami,
 • czy praktykant ma niezbędną wiedzę i umiejętności,
 • czy praktykant szybko się uczy,
 • czy praktykant był punktualny,
 • czy praktykant dobrze pracował w zespole,
 • czy praktykant wykazywał inicjatywę,
 • czy praktykant słuchał wskazówek przełożonego,
 • czy praktykant dostosował się do zasad panujących w miejscu pracy, itd.

Przykład opinii o praktykancie warto zakończyć zaleceniami dla praktykanta, których wdrożenie pomoże mu poprawić warsztat pracy.

Opinia o praktykancie a opinia o przebiegu praktyk

Należy podkreślić, że opinia o praktykancie nie jest tym samym, co opinia o przebiegu praktyk. Pierwszy dokument sporządza opiekun praktyki, a drugi sam praktykant, dlatego siłą rzeczy opinia o praktykancie jest bardziej obiektywna. Opiekun praktyk ocenia praktykanta z perspektywy przełożonego. Może patrzeć na niego bardziej krytycznym okiem.

Wskazane jest wręcz, aby jego opinia nie stanowiła laurki, czyli listy zalet i pochwał. Jeśli opinia zawiera wzmianki o słabszych stronach praktykanta, jest bardziej realistyczna, a także bardziej wartościowa dla osoby, której dotyczy. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Opinia opiekuna praktyk – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)