Opinia praktykanta o przebiegu praktyki w Przedszkolu

17,00 

Opinia praktykanta o przebiegu praktyki w przedszkolu to inaczej sprawozdanie z przebiegu praktyki pedagogicznej. Dokument jest wymagany do zaliczenia praktyki zawodowej  na studiach. W przeciwieństwie do opinii o praktykancie ma on charakter subiektywny.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje powinna zawierać opinia praktykanta o przebiegu praktyki w przedszkolu?

Przykład opinii praktykanta o przebiegu praktyki w przedszkolu zawsze ma charakter subiektywny, ponieważ takie sprawozdanie przygotowuje sam praktykant na temat przebiegu własnej praktyki zawodowej. Dokument powinien zawierać podstawowe informacje na temat pracy studenta, czyli:

 • dane osobowe praktykanta,
 • miejsce odbywania praktyki,
 • termin odbywania praktyki, 
 • czas trwania praktyki,
 • oznaczenie zajmowanego stanowiska.

Następnie praktykant może przejść do opisu swoich zadań, czyli czynności, jakie realizował na zajmowanym stanowisku. Te powinny ściśle wiązać się z celami praktyki zawodowej oraz z ramowym programem praktyk. Zasadniczo, sprawozdanie praktykanta jest opisem sposobu wykorzystania zgromadzonej wiedzy teoretycznej w codziennej pracy w szkole.

Student na praktykach pedagogicznych obserwuje pracę nauczycieli i samodzielnie prowadzi zajęcia pod okiem opiekuna. W opinii należy odnieść się zatem do swoich doświadczeń, zdobytych umiejętności, własnych spostrzeżeń, rozpoznanych mocnych i słabych stron.

Dokument można opracować na podstawie gotowego do wypełnienia wzoru opinii praktykanta o przebiegu praktyki w przedszkolu, który podpowiada, jakie informacje warto uwzględnić w sprawozdaniu. 

Jakie czynności można uwzględnić w opinii praktykanta o przebiegu praktyki w przedszkolu?

Sprawozdanie z przebiegu praktyki w przedszkolu jest w głównej mierze opisem działań, jakie podejmował praktykant podczas swojej pracy w placówce. Najczęściej ramowy program praktyk obejmuje natomiast:

 • zapoznanie się z organizacją pracy placówki,
 • zapoznanie się ze statutem placówki,
 • poznanie zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji,
 • obserwację zajęć,
 • pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć,
 • pomoc w przygotowaniu dekoracji sal,
 • pomoc w przygotowaniu materiałów dydaktycznych,
 • prowadzenie zajęć pod okiem opiekuna praktyk,
 • opracowanie programu zajęć, itd. 

Opinia praktykanta o przebiegu praktyk a opinia o praktykancie

Opinii praktykanta o przebiegu praktyk nie należy mylić z opinią o praktykancie. Ten drugi dokument przygotowuje bowiem opiekun praktyk, a to oznacza, że jego opinia jest bardziej obiektywna. Opiekun praktyk wydaje swoją opinię na wniosek praktykanta.

Jego opinia może być pozytywna, neutralna lub negatywna. Dokument ma informować o tym, jak student radził sobie z obowiązkami i zleconymi mu zadaniami. Może podkreślać jego mocne i słabe strony, trudności, istotne cechy charakteru – ważne na danym stanowisku.

Opinia opiekuna praktyk powinna być spójna z opinią praktykanta o przebiegu praktyki, dlatego należy zadbać o to, aby sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej zawierało wyłącznie informacje prawdziwe. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Opinia praktykanta o przebiegu praktyki w Przedszkolu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)