Skarga do Dyrektora Szkoły na ucznia – wzór

17,00 

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia dotyczy najczęściej agresywnego, trudnego zachowania dziecka, które sprawia problemy wychowawcze. Kiedy inne działania podejmowane w takiej sytuacji zawodzą, rodzice uczniów lub uczniowie pełnoletni mogą wnieść skargę do kierującego placówką. Jego zadaniem jest bowiem zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom, a także zadbać o odpowiednie warunki nauki, wychowania i opieki. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi na ucznia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy można wnieść skargę do dyrektora na ucznia?

Możliwość wniesienia skargi na ucznia do dyrektora szkoły warto traktować jako rozwiązanie, które wybieramy dopiero wtedy, kiedy inne sposoby rozwiązania problemu zawodzą. W pierwszej kolejności temat trudnego ucznia korzystniej jest poruszyć podczas zebrania z rodzicami, w rozmowie z wychowawcą klasy czy w ramach konsultacji z pedagogiem szkolnym.

Bardzo często dziecko sprawiające problemy da się bowiem wyprowadzić ze złego zachowania, na przykład za pomocą kontraktu behawioralnego. Jeśli jednak nie pomagają ani rozmowy z nauczycielami, ani z rodzicami ucznia, sprawę warto zgłosić dyrekcji, która będzie musiała podjąć odpowiednie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom i nauczycielom. 

Czego może dotyczyć skarga do dyrektora szkoły na ucznia?

Przykładowa skarga do dyrektora szkoły na ucznia opisuje zazwyczaj agresywne zachowanie dziecka oraz jego negatywną postawę, która stanowi zły przykład do naśladowania dla rówieśników. W treści takiej skargi rodzice mogą napisać, że uczeń:

  • stosuje wulgarne słownictwo,
  • traktuje nauczycieli bez należytego szacunku,
  • wszczyna bójki i kłótnie,
  • stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, np. bicie, popychanie, przezwiska,
  • dopuszcza się kradzieży lub niszczenia mienia, 
  • przychodzi do szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • pali papierosy na terenie placówki,
  • wagaruje i zachęca do tego innych uczniów, itd. 

Jak napisać skargę do dyrektora szkoły na ucznia?

Skarga do dyrektora szkoły powinna przyjmować formę pisemną i nie może być anonimowa, dlatego należy uwzględnić w niej swoje dane osobowe. Poza tym dokument musi zawierać także dokładny, a jednocześnie rzeczowy opis sprawy. Pismo można sporządzić na podstawie wzoru skargi do dyrektora szkoły na ucznia.

Gotowy dokument wystarczy złożyć później w sekretariacie i oczekiwać na odpowiedź kierującego placówką. A czym może skutkować wniesienie skargi do dyrektora szkoły na ucznia? Jeśli jest to uczeń szkoły prywatnej, jego negatywne zachowanie może doprowadzić nawet do skreślenia z listy.

Natomiast w przypadku szkół publicznych nie należy oczekiwać, że dziecko zostanie od razu wydalone z placówki. Szkoła ma obowiązek pomóc uczniowi – nawet temu, który sprawia problemy – dlatego w pierwszej kolejności nawiąże kontakt z jego rodzicami i postara się wyjaśnić sprawę.

Dyrektor może zaproponować opiekunom pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przeniesienie do innej placówki stosowane jest natomiast bardzo rzadko, w skrajnych przypadkach. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga do Dyrektora Szkoły na ucznia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)