Skarga do Kuratorium Oświaty – wzór

17,00 

Skargę do Kuratorium Oświaty może wnieść zarówno pełnoletni uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego, jak i nauczyciel. Pismo powinno dotyczyć zadań realizowanych przez kuratorium, a te obejmują przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa oświatowego i nad realizacją podstawy programowej. Jak napisać skargę do Kuratorium Oświaty?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć skarga do kuratorium oświaty?

Przykładowa skarga do kuratorium oświaty powinna odnosić się do tych spraw, które leżą w kompetencjach danego organu. Tymczasem kuratorium pełni nadzór pedagogiczny zarówno nad placówkami publicznymi, jak i prywatnymi. Zajmuje się kontrolowaniem stanu działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkół. Kuratoria kontrolują między innymi:

  • zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi na danym stanowisku kwalifikacjami,
  • realizację podstawy programowej i ramowych planów nauczania,
  • przestrzeganie zasad oceniania i promowania uczniów,
  • przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, praw ucznia i praw dziecka.

Poza tym, kuratorium oświaty powinno udzielać pomocy nauczycielom chcącym podejmować działania innowacyjne oraz doskonalić się zawodowo. W praktyce skarga do kuratorium może dotyczyć postępowania dyrektora lub konkretnego nauczyciela, a nawet samego ucznia. Najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy kierujący placówką nie reaguje na skargi adresowane do niego lub gdy skarga dotyczy samego dyrektora. 

Jak napisać skargę do kuratorium oświaty?

Skargę do kuratorium najprościej jest wnieść na piśmie. Dokument można przygotować, stosując uniwersalny wzór skargi do kuratorium oświaty. Pismo powinno zawierać co najmniej dane osobowe i kontaktowe wnoszącego, a także rzeczowy opis problemu ze wskazaniem, której szkoły i jakich osób dotyczy dokument.

Skarga nie powinna być anonimowa, ponieważ takie pisma kuratorium może pozostawić bez odpowiedzi. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy treść skargi wskazuje na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. Prawidłowo wniesione pismo zobowiązuje kuratorium do podjęcia działań i ustosunkowania się do treści skargi – również na piśmie.

Kiedy warto złożyć skargę do kuratorium?

Wniesienie skargi do kuratorium warto traktować jako rozwiązanie ostateczne, wykorzystywane wtedy, kiedy inne metody rozwiązania problemu okazują się niewystarczające lub nieskuteczne. Oznacza to, że skargę na ucznia należy w pierwszej kolejności adresować do dyrektora szkoły, podobnie jak skargę na nauczyciela.

Natomiast skargę na dyrektora można wnieść najpierw do organu prowadzącego, czyli do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dlaczego nie należy nadużywać skarg do kuratorium? Po pierwsze, wniesienie takiej skargi będzie skutkowało kontrolą wizytatora, podczas której pracownik kuratorium sprawdzi wszystkie aspekty funkcjonowania placówki.

To zaś może okazać się krzywdzące dla osób postronnych. Po drugie, jeśli okaże się, że skarga została wniesiona do kuratorium bezpośrednio, bez podejmowania innych zalecanych działań, kurator może odmówić jej rozpatrywania i przekierować ją do odpowiedniego podmiotu. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga do Kuratorium Oświaty – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)