Skarga na agresywnego ucznia – wzór

17,00 

Agresja w szkole to problem, z którym należy walczyć stanowczo, nie dopuszczając do sytuacji, w której stosujący przemoc uczeń czuje się bezkarny. Skargę na agresywne dziecko można wnieść w pierwszej kolejności do wychowawcy, choćby ustnie podczas zwykłej rozmowy, a także do dyrektora placówki, który ma obowiązek zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w szkole. Jak napisać skargę na agresywnego ucznia?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć skarga na agresywnego ucznia?

Przykładowa skarga na agresywnego ucznia może dotyczyć szeregu zachowań, które zagrażają innym dzieciom bezpośrednio lub stanowią dla nich zły przykład. Agresja obejmuje zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną. Agresywne dziecko może:

 • bić inne dzieci (szarpać, kopać, popychać),
 • dopuszczać się kradzieży (kraść własność innych uczniów),
 • przeklinać,
 • okazywać brak szacunku nauczycielowi,
 • okazywać brak kultury osobistej,
 • niszczyć mienie szkolne lub mienie innych uczniów,
 • szantażować inne dzieci,
 • przezywać i dokuczać innym dzieciom, i tak dalej. 

Zachowania tego typu są niebezpieczne dlatego, że mogą doprowadzić do zaburzeń natury psychicznej u dzieci prześladowanych, a także do poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Poza tym agresja u ucznia, która nie spotyka się z żadną interwencją dorosłych, stanowi dla pozostałych dzieci zły przykład do naśladowania. Natomiast samo agresywne dziecko czuje się bezkarnie, w związku z czym może pozwalać sobie na coraz gorsze zachowanie. 

Jak napisać skargę na agresywnego ucznia?

Skargę na agresywnego ucznia najczęściej wnosi się do dyrektora szkoły, ponieważ kierujący placówką odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, a także za dbanie o odpowiednie (bezpieczne i higieniczne) warunki do nauki, opieki i wychowania.

Jeśli dyrektor otrzyma skargę w sprawie agresywnego ucznia, będzie musiał podjąć określone działania i udzielić wnoszącemu skargę odpowiedzi na piśmie. Aby więc dokument wywołał pożądaną reakcję, warto użyć sprawdzonego wzoru skargi na agresywnego ucznia i wypełnić go odpowiednimi informacjami.

Pismo powinno zawierać:

 • dane wnoszącego, 
 • dane odbiorcy,
 • dane dziecka, którego dotyczy skarga,
 • opis problemu,
 • żądania wnoszącego skargę. 

Należy pamiętać, że skarga na ucznia musi być imienna, ponieważ anonimowe pisma pozostawia się bez rozpatrzenia. Natomiast odpowiedzi na prawidłowo wniesioną skargę można spodziewać się w terminie do 30 dni. 

Czym może skutkować skarga na agresywnego ucznia?

Skargę na ucznia do dyrektora wnosi się najczęściej po tym, gdy inne metody rozwiązania problemu zawiodły. Agresywne zachowanie dziecka rodzice często zgłaszają w pierwszej kolejności wychowawcy klasy oraz pedagogowi szkolnemu. Temat może zostać poruszony także na zebraniu z rodzicami, w obecności rodziców dziecka, które sprawia problemy.

Jeśli jednak wszystkie te rozwiązania zawiodą – opiekunowie mają prawo szukać pomocy u dyrektora szkoły, a ostatecznie nawet u kuratora oświaty. Skarga na ucznia powinna doprowadzić do wyjaśnienia sprawy i objęcia dziecka odpowiednią pomocą, np. w postaci zajęć terapeutycznych. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga na agresywnego ucznia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)