Pismo rodziców do Dyrektora Szkoły w sprawie agresywnego ucznia WZÓR

17,00 

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków do nauki, opieki i wychowania. Jeśli w klasie pojawia się agresywne dziecko, rodzice mogą żądać od kierującego placówką podjęcia określonych działań w celu rozwiązania problemu. Jak przygotować pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy powinno zawierać pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia?

Skarga do dyrektora szkoły dotycząca agresywnego ucznia musi zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym dane wnoszącego skargę oraz dokładny, ale też rzeczowy opis sprawy. Opiekunowie mogą wykorzystać sprawdzony wzór pisma rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia, aby ułatwić sobie sporządzenie takiego dokumentu.

Warto pamiętać, że skarga nie może być anonimowa, gdyż pisma bez danych osobowych często pozostawia się bez rozpatrzenia. Tymczasem agresywne zachowanie ucznia nie powinno pozostać bezkarne.

Prawidłowo wniesiony dokument będzie zobowiązywał dyrektora do podjęcia konkretnych działań w celu rozwiązania problemu oraz do udzielenia odpowiedzi na pismo w ciągu 30 dni. 

Czego może dotyczyć pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia?

Agresja w szkole przybiera różne formy i niestety staje się coraz poważniejszym problemem. Warto wiedzieć zatem, kiedy negatywne zachowanie ucznia powinno skutkować stanowczą reakcją rodziców i wniesieniem przykładowego pisma do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia. Należy pamiętać, że agresja może być zarówno psychiczna, jak i fizyczna. Mówimy o niej, gdy uczeń:

  • stosuje wulgaryzmy,
  • dopuszcza się gróźb, szantaży,
  • przezywa inne dzieci,
  • okrada rówieśników,
  • niszczy cudze mienie,
  • traktuje nauczycieli bez szacunku, dając zły przykład pozostałym uczniom,
  • stosuje przemoc fizyczną: popycha, bije, uderza, dokucza innym dzieciom, itd. 

Zanim rodzice złożą pisemną skargę na agresywnego ucznia do dyrektora, powinni porozmawiać o sprawie z wychowawcą klasy. Jeśli jednak ten nie ma wpływu na zachowanie dziecka, sprawę należy skierować dalej – do dyrektora placówki. 

Czym skutkuje wniesienie pisma do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia?

Składając pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia, rodzice mogą oczekiwać, że kierujący placówką od razu zastosuje wobec niego karę w postaci wydalenia ze szkoły lub przeniesie go do innej klasy. Należy jednak mieć na uwadze, że takie działania nie rozwiązują problemu.

Trudne dziecko wbrew pozorom wymaga pomocy, a nie ukarania, dlatego dyrektor powinien w pierwszej kolejności porozumieć się z jego rodzicami i zaproponować im na przykład skierowanie ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wydalenie dziecka ze szkoły to ostateczność.

Jeśli uczeń nie jest pełnoletni, czyli podlega obowiązkowi szkolnemu, nie można wyrzucić go z placówki – należy przenieść go do innej szkoły, w której będzie kontynuował realizację obowiązku szkolnego. Częściej jednak problem tego typu rozwiązuje się poprzez objęcie dziecka zajęciami resocjalizacyjnymi.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pismo rodziców do Dyrektora Szkoły w sprawie agresywnego ucznia WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)