Pismo do Dyrektora Szkoły z prośbą o interwencję wzór

17,00 

Pismo do dyrektora szkoły skierować mogą zarówno rodzice, jak i pełnoletni uczniowie. W wielu przypadkach taki “list” do kierującego placówką dotyczy problemów związanych z nieodpowiednim zachowaniem ucznia lub nauczyciela. Jak napisać pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję? 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję?

Przykładowe pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję dotyczy z reguły złego zachowania albo innych uczniów, albo nauczycieli. Kierujący placówką powinien podejmować bowiem działania, które zapewnią bezpieczne warunki do nauki, opieki i wychowania wszystkim dzieciom.

Pismo o interwencję może wskazywać na agresywne zachowanie ucznia – zarówno na agresję fizyczną, jak i psychiczną. Jeśli dziecko stosuje wulgarne słownictwo i groźby, dopuszcza się kradzieży, szykanuje innych uczniów czy stosuje wobec nich przemoc, jego zachowanie nie może pozostać bezkarne. To samo dotyczy negatywnych zachowań nauczyciela.

Kiedy pedagog nie przestrzega obowiązków, jakie nakładają na niego przepisy prawa oświatowego, rodzice dzieci lub pełnoletni uczniowie mogą bez obaw skierować do dyrektora pismo z prośbą o interwencję. W praktyce najczęściej dotyczy to takich zachowań jak:

 • nierówne traktowanie uczniów – jednych pobłażliwie, innych krytycznie i surowo,
 • dopisywanie zmyślonych ocen,
 • nadużywanie zwolnień lekarskich,
 • brak realizacji programu nauczania w odpowiednim tempie i czasie,
 • pojawianie się w szkole pod wpływem alkoholu/środków odurzających,
 • brak odpowiedniego nadzoru nad uczniami w trakcie zajęć czy też podczas wycieczek szkolnych,
 • agresywne zachowanie,
 • niska kultura osobista. 

Co ważne, w takich przypadkach pismo w sprawie interwencji może przyjmować także postać skargi, której autor będzie domagał się od dyrektora podjęcia konkretnych działań. 

Jak przygotować pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję?

Jak zostało wspomniane, pismo o interwencję może przygotować zarówno rodzic ucznia, jak i sam uczeń pełnoletni. Do opracowania takiego dokumentu wystarczy użyć uniwersalnego wzoru pisma do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję, dostosowując go do swoich potrzeb. Każdy “list” do kierującego placówką powinien zawierać co najmniej:

 • datę sporządzenia,
 • dane autora,
 • dane odbiorcy pisma,
 • opis sprawy,
 • podpis autora. 

Jak widać, dobry przykład pisma do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję nie może być anonimowy. Zawarcie w nim swoich danych osobowych jest konieczne, jeśli autorowi zależy na otrzymaniu informacji zwrotnej. W przeciwnym razie pismo może pozostać bez rozpatrzenia. 

Czym skutkuje pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję?

Odpowiednio przygotowane i prawidłowo wniesione pismo z prośbą o interwencję zobowiązuje dyrektora do zbadania sprawy i ustosunkowania się do treści dokumentu. Kierujący placówką musi odpowiedzieć na wezwanie w ciągu 30 dni. W tym czasie powinien sprawdzić, czy przedstawione w piśmie informacje są zgodne z prawdą. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pismo do Dyrektora Szkoły z prośbą o interwencję wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)