Prośba do Dyrektora Szkoły – wzór

17,00 

Wszelkie prośby do Dyrektora Szkoły najlepiej kierować do niego na piśmie, przy czym takie pismo z prośbą może przyjmować formę podania lub petycji, jeśli daną inicjatywę popiera wiele osób. Bez względu na to, czego dotyczy prośba do dyrektora, warto pamiętać, aby odpowiednio ją uzasadnić – wykorzystane argumenty powinny być zgodne ze stanem faktycznym. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru prośby, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć prośba do dyrektora szkoły?

Pisemna prośba do dyrektora szkoły może dotyczyć różnych spraw, co do których decyzję podejmuje właśnie kierujący placówką. Najczęściej prośba adresowana do dyrektora ma związek z:

  • przeniesieniem ucznia do innej klasy,
  • pozostawieniem nauczyciela,
  • umieszczeniem dzieci w jednej klasie. 

Dyrektor decyduje bowiem zarówno o przydziale nauczycieli do poszczególnych klas, jak i o podziale dzieci na grupy. W zależności od sprawy każda prośba do kierującego placówką powinna zostać starannie uzasadniona. W przypadku wniosku o pozostawienie nauczyciela argumentami przemawiającymi za takim rozwiązaniem będą:

  • przywiązanie uczniów do pedagoga,
  • lepsze wyniki uczniów,
  • lepsze zachowanie uczniów,
  • relacja oparta na wzajemnym szacunku, poczuciu bezpieczeństwa, sympatii, itd. 

Z kolei w przypadku pisma o umieszczenie dzieci w jednej klasie w uzasadnieniu można powołać się na fakt, że uczniowie są sąsiadami, dobrze się znają, chcą wspólnie się uczyć i dojeżdżać razem do placówki.

Każdorazowo, sporządzając przykładową prośbę do dyrektora szkoły, należy mieć na uwadze to, czy kierujący placówką może z łatwością zaakceptować dany wniosek, czy będzie to związane z różnymi konsekwencjami.

Przykładowo, przenosząc jedno dziecko z grupy do innej klasy, dyrektor szkoły często musi dokonać transferu w przeciwnym kierunku, aby liczebność oddziałów pozostała taka sama. 

Jak napisać prośbę do dyrektora szkoły?

Prośba do dyrektora szkoły na piśmie powinna zostać złożona w sekretariacie. Dokument można przygotować w prosty sposób, sięgając po wzór prośby do dyrektora szkoły i uzupełniając go zgodnie z okolicznościami danej sprawy.

Należy pamiętać, że pismo musi zawierać dane osobowe wnoszącego, ponieważ anonimy pozostawia się bez rozpatrzenia. Z kolei pisemna prośba zawierająca wszystkie niezbędne elementy formalne zobowiązuje kierującego placówką do udzielenia odpowiedzi – również na piśmie, w ciągu maksymalnie 30 dni.

Prośba czy petycja do dyrektora szkoły?

Prośbę do dyrektora szkoły przygotowują zazwyczaj pojedyncze osoby – rodzic ucznia lub uczeń pełnoletni. Tymczasem petycja do dyrektora szkoły to już dokument zbiorowy, reprezentujący wolę większej grupy osób, np. całej klasy.

Przyjmuje się, że petycja ma większą moc sprawczą niż prośba, jednak oba pisma zobowiązują dyrektora do podjęcia działań, jeśli są prawidłowo sporządzone.

Pod petycją podpisują się wszystkie osoby popierające zawartą w niej prośbę. Podpisy mogą też stanowić osobny załącznik do tego dokumentu. Petycję składa się tak samo, jak prośbę do dyrektora szkoły, czyli w sekretariacie.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Prośba do Dyrektora Szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)