Petycja do Dyrektora Szkoły – wzór

17,00 

Pisma do dyrektora szkoły mogą przyjmować formę skarg, wniosków, podań, ale także petycji. Petycja od innych pism różni się tym, że wyraża wolę większej grupy osób. W praktyce petycję może sporządzić jedna osoba, jednak pod dokumentem powinni podpisać się wszyscy, którzy popierają daną inicjatywę. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru petycji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć petycja do dyrektora szkoły?

Dyrektor szkoły jest osobą odpowiedzialną za kierowanie pracą placówki i sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami. Wśród jego podstawowych zadań wymienia się między innymi dbałość o bezpieczeństwo czy o wysoką jakość kształcenia w placówce. Dyrektor jest odpowiedzialny za:

  • realizację zadań szkoły (zgodnie z uchwałami rady szkoły i rady pedagogicznej),
  • poziom wychowawczy i dydaktyczny szkoły,
  • tworzenie warunków do samodzielnej pracy uczniów,
  • zapewnianie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym,
  • zapewnianie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
  • zapewnianie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom.

Przykładowa petycja do dyrektora szkoły może dotyczyć zatem między innymi przeprowadzenia remontu sali, która jest w złym stanie technicznym, zakupu nowych materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, czy naprawy nawierzchni boiska sportowego. Pismo nierzadko dotyczy także bezpośrednio uczniów i nauczycieli, np. agresywnego ucznia lub nauczyciela, który łamie przepisy prawa oświatowego.

Jak napisać petycję do dyrektora szkoły?

Petycja do dyrektora szkoły przypomina poniekąd zwykły wniosek lub podanie. Należy uwzględnić w niej bowiem dane przedstawiciela grupy wnioskodawców, a także opis problemu i żądania, czyli wskazanie, jakie działania powinien podjąć dyrektor – zdaniem wnioskodawców.

To, co wyróżnia petycję, to lista podpisów osób, które popierają daną inicjatywę. Takie podpisy można umieścić bezpośrednio pod petycją lub w osobnym załączniku. Do przygotowania dokumentu warto użyć natomiast sprawdzonego wzoru petycji do dyrektora szkoły.

Pismo uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne. Po uzupełnieniu wystarczy złożyć je w sekretariacie placówki oświatowej i oczekiwać na odpowiedź dyrektora. Ta powinna zostać przygotowana w ciągu maksymalnie jednego miesiąca.

Czym skutkuje petycja do dyrektora szkoły?

Przyjmuje się, że przykładowa petycja do dyrektora szkoły ma większą moc sprawczą niż pojedynczy wniosek czy podanie. Wynika to z faktu, że zawarte w petycji postulaty popiera większa grupa osób, zatem dyrektorowi trudniej jest bagatelizować opisany w dokumencie problem.

Kierujący placówką oświatową ma obowiązek ustosunkować się do każdego nieanonimowego wniosku, skargi czy podania. W związku z tym po otrzymaniu petycji tym bardziej powinien: przeanalizować przedstawiony problem, sprawdzić, czy informacje zawarte w dokumencie są zgodne z prawdą, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, ustosunkować się do pisma w terminie do 30 dni.

Petycja nie daje gwarancji, że dyrektor wyrazi zgodę na daną prośbę, jednak zobowiązuje go do podjęcia określonych działań, zgodnie z zadaniami, jakie powinien realizować na podstawie przepisów prawa oświatowego.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Petycja do Dyrektora Szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)