Petycja o zmianę nauczyciela PRZYKŁAD – wzór

17,00 

Zmiana nauczyciela może być skutkiem wnoszonych do dyrekcji skarg, a także wniosków i petycji o zmianę pedagoga przydzielonego danej klasie. Prośba o zmianę nauczyciela musi zostać starannie uzasadniona. Osobą decyzyjną w sprawie jest dyrektor placówki, a wniosek rodziców lub uczniów o zmianę nauczyciela nie ma charakteru wiążącego dla kierującego placówką.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru petycji o zmianę nauczyciela, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać petycję o zmianę nauczyciela?

Przykładowa petycja o zmianę nauczyciela różni się od wniosku w tej sprawie przede wszystkim liczbą podpisów osób popierających taką inicjatywę. Petycja wyraża bowiem wolę dużej grupy osób, dzięki czemu powinna mieć większą moc sprawczą niż wniosek indywidualny. Dokument mogą przygotować pełnoletni uczniowie lub rodzice uczniów niepełnoletnich.

Wystarczy wypełnić w tym celu wzór petycji o zmianę nauczyciela. Pismo należy kierować do dyrektora placówki, składając je w sekretariacie. Co ważne, prośba musi być starannie uzasadniona, gdyż w przeciwnym razie kierujący placówką nie zdecyduje się na takie rozwiązanie.

Warto wspomnieć również, że zmiana nauczyciela jest łatwiejsza, jeśli w szkole pracuje kilku pedagogów uczących danego przedmiotu. W innych przypadkach rozwiązanie to może okazać się utrudnione. 

Jak uzasadnić petycję o zmianę nauczyciela?

Przykład petycji o zmianę nauczyciela powinien opisywać dokładnie, dlaczego autorzy pisma wnoszą o zmianę pedagoga uczącego danego przedmiotu. Podstawą wniosku może być natomiast zarówno zachowanie nauczyciela, jak i stan jego kompetencji. W uzasadnieniu petycji należy wskazać, dlaczego uczniowie/rodzice żądają zmiany nauczyciela.

Do takiej sytuacji może doprowadzić między innymi:

  • agresywne zachowanie pedagoga,
  • niskie wyniki nauczania, związane ze sposobem przekazywania uczniom wiedzy,
  • nieprzestrzeganie zasad oceniania i promowania uczniów,
  • łamanie przepisów prawa oświatowego,
  • niestosowanie praw ucznia i praw dziecka,
  • łamanie regulaminu/statutu placówki,
  • nadużywanie zwolnień lekarskich,
  • nierówne traktowanie uczniów, itd. 

Do czego prowadzi wniesienie petycji o zmianę nauczyciela?

Jeśli petycja o zmianę nauczyciela zostanie wniesiona prawidłowo, dyrektor będzie zobowiązany do zbadania sprawy i udzielenia odpowiedzi na wniosek na piśmie w ciągu 30 dni. Wniesienie na nauczyciela skargi czy wniosku o zmianę pedagoga powinno prowadzić do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, które ma na celu sprawdzenie, czy zarzuty przeciwko nauczycielowi są zgodne ze stanem faktycznym.

Jeśli okaże się, że nauczyciel popełnił czyn zagrożony odpowiedzialnością dyscyplinarną, dyrektor złoży wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do rzecznika dyscyplinarnego, działającego z ramienia kuratorium.

Petycja o zmianę nauczyciela może doprowadzić do przydzielenia klasie innego pedagoga, jeśli jest to możliwe w danych warunkach (jeśli w szkole pracuje kilku pedagogów uczących tego przedmiotu).

Nauczyciel może także zostać zwolniony z pracy, jednak wiele zależy w tym przypadku od rodzaju umowy, na podstawie której pedagog jest zatrudniony w szkole. Nauczyciela kontraktowego dyrektor może zwolnić bowiem poprzez wypowiedzenie umowy. Natomiast nauczyciela mianowanego można zwolnić jedynie po spełnieniu szeregu formalności, w tym po ustaleniu jego oceny pracy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Petycja o zmianę nauczyciela PRZYKŁAD – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)