Wniosek o zmianę nauczyciela – wzór

17,00 

Polityką kadrową szkoły zajmuje się jej dyrektor, będący jednocześnie przełożonym dla wszystkich zatrudnionych w placówce nauczycieli. Wniosek o zmianę prowadzącego zajęcia należy kierować zatem do dyrektora, odpowiednio go przy tym uzasadniając. Jak napisać pismo z prośbą o zmianę nauczyciela?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać wniosek o zmianę nauczyciela?

Pismo w sprawie zmiany nauczyciela może przygotować zarówno uczeń pełnoletni, jak i rodzic ucznia niepełnoletniego. Wskazane jest, aby wniosek w takiej sprawie przyjmował formę petycji, którą popiera większość uczniów lub nauczycieli (wniosek powinni podpisać wszyscy, którzy dążą do zmiany nauczyciela).

Dzięki temu dokument może mieć większą moc sprawczą. Do przygotowania pisma warto użyć gotowego wzoru wniosku o zmianę nauczyciela. Wystarczy wypełnić go odpowiednimi informacjami oraz własnym uzasadnieniem.

W piśmie należy podać swoje dane osobowe, dane nauczyciela, którego dotyczy prośba oraz wyjaśnienie konieczności dokonania takiej zmiany. Wypełniony wniosek składa się w sekretariacie placówki osobiście lub listownie. Dyrektor powinien ustosunkować się do niego w ciągu 30 dni.

Jak uzasadnić wniosek o zmianę nauczyciela?

Przykładowy wniosek o zmianę nauczyciela powinien wyjaśniać dokładnie i rzeczowo, dlaczego klasa domaga się zmiany prowadzącego zajęcia. Za taką inicjatywą mogą stać rozmaite przyczyny, jednak najczęściej we wnioskach o zmianę nauczyciela wskazuje się na:

 • agresywne zachowanie pedagoga,
 • niestosowne zachowanie pedagoga,
 • łamanie przez pedagoga przepisów prawa oświatowego, regulaminu szkoły, statutu, praw ucznia i praw dziecka,
 • stosowanie niesprawiedliwego systemu oceniania,
 • dyskryminowanie uczniów,
 • nierówne traktowanie uczniów,
 • nieprzestrzeganie zasad promowania i klasyfikowania uczniów,
 • nadużywanie zwolnień lekarskich,
 • częste nieobecności,
 • brak realizacji podstawy programowej w odpowiednim tempie,
 • niskie wyniki uczniów, spowodowane stosowanymi przez nauczyciela metodami przekazywania wiedzy, itd. 

Od uzasadnienia wniosku o zmianę nauczyciela zależy w głównej mierze to, czy dyrektor zgodzi się na takie rozwiązanie. Warto zatem przygotować je z należytą starannością. 

Kiedy możliwa jest zmiana nauczyciela?

Dyrektor szkoły przygotowuje plan organizacji pracy szkoły na kolejny rok szkolny do maja danego roku. Decyduje przy tym, który nauczyciel ma uczyć którą klasę. Zmiana nauczyciela powinna być więc możliwa, ale z pewnością będzie bardzo trudna, gdyż wiąże się z wieloma formalnościami.

Najprościej jest zmienić nauczyciela wtedy, kiedy danego przedmiotu w szkole uczy kilku pedagogów. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, gdy pozytywne rozpatrzenie wniosku wymaga zatrudnienia nowego pedagoga.

Warto wspomnieć również, że z nauczycielem kontraktowym dyrektor może zwyczajnie rozwiązać umowę na podstawie zasad określonych w kodeksie pracy. Natomiast zwolnienie nauczyciela mianowanego wymaga między innymi ustalenia oceny pracy pedagoga.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o zmianę nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)