Petycja o przywrócenie nauczyciela – wzór

17,00 

Petycja o przywrócenie nauczyciela może dotyczyć pedagoga zwolnionego z pracy, przeniesionego do innej szkoły czy też zatrudnionego jedynie na krótki okres, na przykład na zastępstwo. Dokument mogą przygotować dorośli uczniowie lub rodzice uczniów niepełnoletnich. Pismo w takiej sprawie należy adresować do dyrektora szkoły.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru petycji, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest petycja?

Petycja to pismo postulujące podjęcie określonej decyzji. To, co odróżnia petycję od wniosku, to wyrażanie woli większej grupy osób – nie pojedynczego wnioskodawcy. Petycję sporządza się w imieniu osób trzecich za ich zgodą, o czym świadczą dane osobowe i podpisy wszystkich podmiotów popierających daną inicjatywę.

Przyjmuje się, że petycja ma większą moc sprawczą niż podanie czy wniosek. Wynika to z faktu, że za danym pismem stoi duża grupa ludzi prezentujących takie samo stanowisko. 

Jak napisać petycję o przywrócenie nauczyciela?

Petycję w sprawie przywrócenia nauczyciela należy kierować do dyrektora szkoły, ponieważ to on zarządza kadrą pracowniczą placówki oświatowej. Dokument można przygotować na podstawie wzoru petycji o przywrócenie nauczyciela.

Co ważne, pismo należy podpisać – wymagane są podpisy wszystkich osób popierających postulat (można uwzględnić je na osobnym dokumencie dołączonym do petycji). Pismo w sprawie przywrócenia nauczyciela musi zawierać co najmniej:

 • dane odbiorcy pisma, 
 • dane autora pisma – przedstawiciela grupy,
 • treść postulatu wraz z uzasadnieniem. 

Dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły. Odpowiedzi na pismo można spodziewać się w terminie do 30 dni. Dyrektor ma obowiązek odnieść się do treści petycji i udzielić na nią pisemnej odpowiedzi, informując o krokach, jakie zamierza podjąć w danej sprawie. 

Jak uzasadnić petycję o przywrócenie nauczyciela?

Przykładowa petycja o przywrócenie nauczyciela musi zostać starannie uzasadniona. W zależności od okoliczności danej sytuacji uczniowie lub rodzice uczniów mogą powołać się tutaj na argumenty związane zarówno z procesem edukacyjnym, jak i z relacjami społecznymi. Za przywróceniem pedagoga może przemawiać:

 • szczególna więź uczniów z nauczycielem,
 • lepsze wyniki nauczania uzyskane dzięki stosowanym przez pedagoga metodom pracy,
 • poprawa zachowania uczniów,
 • wyjątkowa relacja oparta na wzajemnym szacunku i sympatii,
 • zaufanie do nauczyciela,
 • indywidualne podejście nauczyciela do uczniów,
 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb uczniów,
 • zaangażowanie nauczyciela w życie szkoły i lokalnej społeczności, itd.

Warto pamiętać, że przywrócenie nauczyciela nie zawsze jest możliwe. Jeśli pedagog zastępował innego pracownika szkoły, dyrektor nie ma prawa zatrudnić nauczyciela pracującego na zastępstwie za pracownika przebywającego na urlopie – każdy pracownik przebywający na urlopie ma prawo wrócić do pracy na to samo stanowisko. Niemożliwe może okazać się również przywrócenie nauczyciela zwolnionego dyscyplinarnie. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Petycja o przywrócenie nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)