Petycja o zmianę Wychowawcy – wzór

17,00 

Petycję o zmianę wychowawcy może przygotować grupa uczniów pełnoletnich lub rodzice w imieniu uczniów niepełnoletnich. Dokument wyróżnia się tym, że jest podpisany przez większą liczbę osób popierających daną inicjatywę. Wniosek należy adresować do dyrekcji szkoły, ponieważ to dyrektor przydziela nauczycielom wychowawstwo.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru petycji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać petycję o zmianę wychowawcy?

Przykład petycji o zmianę wychowawcy jest rodzajem wniosku, w którym uwzględnia się kilka istotnych elementów formalnych, w tym:

 • określenie celu petycji,
 • uzasadnienie prośby, czyli opis obserwacji i argumentów przemawiających na rzecz zmiany wychowawcy,
 • listę osób popierających wniosek – imię, nazwisko oraz podpisy rodziców lub uczniów pełnoletnich. 

Do przygotowania dokumentu można użyć uniwersalnego wzoru petycji o zmianę wychowawcy, który wystarczy dopasować do okoliczności i uzupełnić podpisami osób popierających takie rozwiązanie. Dokument należy złożyć w sekretariacie. 

Jak uzasadnić petycję o zmianę wychowawcy?

Przykładowa petycja o zmianę wychowawcy musi zostać starannie i rzeczowo uzasadniona. Dyrektor nie wyrazi zgody na zmianę, jeśli będzie to argumentowane jedynie brakiem sympatii do konkretnego pedagoga. Problemy uczniów muszą być zatem obiektywnie ważne. Mogą dotyczyć między innymi:

 • trudności z komunikacją między nauczycielem a rodzicami i uczniami,
 • braku postępów uczniów w nauce, spowodowanym metodami pracy wychowawcy,
 • nieodpowiedniego zachowania wychowawcy,
 • zachowania szkodliwego dla prawidłowego rozwoju i samopoczucia uczniów. 

Należy wiedzieć, że obowiązkiem wychowawcy jest między innymi:

 • interesowanie się postępami ucznia,
 • utrzymywanie kontaktu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 • analizowanie wyników nauczania,
 • obserwowanie zachowania ucznia i kierunku rozwoju jego osobowości.  

Wniosek o zmianę wychowawcy może wskazywać zatem na fakt, że nauczyciel nie wywiązuje się z tych obowiązków lub realizuje je na niedostatecznym poziomie. 

Czym skutkuje petycja o zmianę wychowawcy?

Uczniowie pełnoletni i rodzice uczniów niepełnoletnich mają prawo wnieść petycję o zmianę wychowawcy, jednak dyrektor nie ma obowiązku przychylenia się do takiej prośby. Jego zadaniem w przypadku otrzymania takiego pisma jest natomiast zbadanie sprawy i upewnienie się, czy zarzuty kierowane pod adresem pedagoga są zgodne ze stanem faktycznym.

Jeśli zmiana wychowawcy leży w dobrym interesie uczniów, kierujący placówką może podjąć taką decyzję po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (choć nie jest ona wiążąca). Należy wiedzieć, że dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, by nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały etap edukacyjny.

Zmiana wychowawcy nie zawsze jest więc wskazana, zwłaszcza w trakcie roku szkolnego. Podstawą odwołania z funkcji wychowawcy bywa najczęściej:

 • sytuacja organizacyjna szkoły,
 • przejście nauczyciela na emeryturę,
 • długotrwała nieobecność nauczyciela,
 • uzasadnione zastrzeżenia co do pracy nauczyciela (skargi, zarzuty wskazujące na łamanie przepisów, agresywne zachowanie, itd.)

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Petycja o zmianę Wychowawcy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)