Petycja o usunięcie ucznia z klasy – wzór

17,00 

Petycja o usunięcie ucznia z klasy powinna zostać zaadresowana do dyrektora placówki. Pismo w takiej sprawie mogą przygotować pełnoletni uczniowie lub rodzice uczniów niepełnoletnich. Jak napisać petycję o usunięcie ucznia z klasy?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru petycji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy można usunąć ucznia z klasy?

Zasadniczo, z listy uczniów nie można skreślić osoby, która jest objęta obowiązkiem szkolnym – od 7. do 18. roku życia. Nie dotyczy to jednak uczniów szkół prywatnych czy takich placówek publicznych, jak chociażby szkoła muzyczna. Podstawą usunięcia ucznia z klasy może być łamanie przez niego przepisów lub regulaminu/statutu placówki, a także ogólne negatywne zachowanie dziecka, zwłaszcza zachowanie agresywne.

Należy pamiętać, że wykreślenie ucznia z listy bardzo często nie stanowi odpowiedniego rozwiązania problemu. Uczeń trudny, z problemami wychowawczymi powinien zostać objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Wydalenie go ze szkoły czy przeniesienie do innej klasy sprawi jedynie, że będzie on zagrożeniem dla kolejnej grupy uczniów.

Nie należy oczekiwać zatem, że dyrektor od razu zgodzi się na usunięcie ucznia z klasy. Zwykle rozwiązanie to stosuje się jako ostateczność. Wyjątkiem jest natomiast usunięcie ucznia z klasy w szkole prywatnej – tam wydalenie z placówki może stanowić formę kary nawet dla dzieci, które są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym.

Jak napisać petycję o usunięcie ucznia z klasy?

Do przygotowania petycji w sprawie trudnego ucznia, warto użyć gotowego wzoru petycji o usunięcie ucznia z klasy. Dokument wystarczy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły. Petycja od wniosku do dyrektora różni się przede wszystkim tym, że wyraża wolę dużej grupy osób – nie jednego wnioskodawcy.

W związku z tym należy uzupełnić takie pismo listą z podpisami wszystkich popierających wniosek uczniów lub rodziców. Petycja powinna wyjaśniać, dlaczego usunięcie ucznia z klasy jest uzasadnione. Konieczne będzie zatem opisanie problemu i podejmowanych do tej pory działań w kierunku jego rozwiązania, wraz z efektami takich prób.

Odpowiednio sporządzona petycja zobowiązuje dyrektora do rozpatrzenia pisma, wyjaśnienia sprawy i podjęcia określonych działań, a na koniec do ustosunkowania się do petycji i udzielenia na nią odpowiedzi w terminie 30 dni. 

Jak uzasadnić petycję o usunięcie ucznia z klasy?

Usunięcie ucznia z klasy to decyzja, której dyrektor nie podejmuje samodzielnie. Aby skreślić ucznia z listy w szkole publicznej, trzeba uzyskać opinię samorządu uczniowskiego oraz pozytywną decyzję rady pedagogicznej w formie uchwały. W przypadku szkół prywatnych procedura jest prostsza – decyzję podejmuje sam dyrektor.

Niemniej jednak w obu sytuacjach przykładowa petycja o usunięcie ucznia z klasy musi zostać starannie uargumentowana. Najczęściej przyczyną złożenia wniosku w takiej sprawie jest natomiast agresywne zachowanie dziecka, które może objawiać się poprzez:

  • stosowanie wulgarnego słownictwa,
  • wszczynanie bójek,
  • stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,
  • dopuszczanie się aktów wandalizmu, kradzieży, gróźb, itd. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Petycja o usunięcie ucznia z klasy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)