Wniosek o usunięcie ucznia z klasy – wzór

17,00 

Wniosek o usunięcie ucznia z klasy powinien zostać zaadresowany do dyrektora szkoły. Należy pamiętać przy tym, że zasadniczo nie można usunąć z klasy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym – wolno jest jedynie przenieść go do innej grupy lub placówki. Pismo z prośbą o usunięcie ucznia z klasy może dotyczyć zatem dziecka uczącego się w szkole prywatnej lub ucznia pełnoletniego, nieobjętego już obowiązkiem szkolnym. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać wniosek o usunięcie ucznia z klasy?

Przykładowy wniosek o usunięcie ucznia z klasy dotyczy z reguły osoby, która dopuszcza się notorycznego łamania regulaminu placówki i/lub zachowuje się agresywnie w stosunku do innych uczniów czy nauczycieli.

Pismo w takiej sprawie adresuje się do kierującego szkołą, który ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiednie warunki do nauki, wychowania i opieki wszystkim uczniom i nauczycielom. Podanie można sporządzić, stosując wzór wniosku o usunięcie ucznia z klasy.

Dokument zawiera między innymi dane wnioskodawcy, dane ucznia, którego dotyczy oraz uzasadnienie, czyli opis sytuacji z argumentami przemawiającymi za usunięciem ucznia z klasy. 

Jak uzasadnić wniosek o usunięcie ucznia z klasy?

Wniosek o usunięcie ucznia z klasy jest ostatecznością i najczęściej stanowi odpowiedź na brak odpowiedniej reakcji na problem ze strony dyrekcji szkoły. Z pismem mogą wystąpić pełnoletni uczniowie lub rodzice uczniów niepełnoletnich. Z reguły, w pierwszej kolejności podejmują oni jednak nieco inne kroki, na przykład:

  • informują o problemie wychowawcę,
  • podnoszą problem na zebraniach z rodzicami,
  • wnoszą skargi do dyrektora.

Dopiero w przypadku, kiedy takie działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, rodzice żądają usunięcia ucznia z klasy. Uzasadnieniem jest natomiast negatywne, często agresywne zachowanie takiej osoby. Usunięcie ucznia z klasy będzie wskazane, jeśli:

  • uczeń notorycznie i w sposób rażący narusza zapisy regulaminu/statutu placówki,
  • uczeń jest agresywny, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec rówieśników i nauczycieli,
  • uczeń stanowi zły przykład dla innych, także poprzez lekceważenie obowiązków szkolnych,
  • uczeń dopuszcza się czynów karalnych, np. przynosi do szkoły alkohol, rozprowadza środki odurzające wśród rówieśników, itd. 

W skrajnych przypadkach w sprawę związaną z takim zachowaniem ucznia należy zaangażować także policję i sąd rodzinny. 

Kiedy można usunąć ucznia z klasy?

Jak zostało wspomniane, uczeń nie może zostać wykreślony z listy (usunięty), jeśli uczęszcza do szkoły publicznej i nie ukończył jeszcze 18. roku życia. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby usunąć z grupy ucznia szkoły prywatnej – w tym przypadku przepisy związane z realizacją obowiązku szkolnego nie obowiązują.

W praktyce, rozwiązanie w postaci usunięcia ucznia z grupy stosowane jest bardzo rzadko i tylko w skrajnych przypadkach. Należy pamiętać bowiem, że nawet trudnemu uczniowi należy w pierwszej kolejności udzielić odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o usunięcie ucznia z klasy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)