Przykładowe sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych

17,00 

Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych ma informować o tym, w jaki sposób nauczyciel realizował takie zajęcia oraz z jakim rezultatem. Dokument powinien być zgodny z opracowanym wcześniej planem rewalidacji. Jak przygotować sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru sprawozdania, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych?

Zajęcia rewalidacyjne prowadzi się z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na swoją niepełnosprawność. Zajęcia służą usprawnianiu zaburzonych funkcji intelektualnych i rozwojowych. Nauczyciel realizujący zajęcia rewalidacyjne ma obowiązek dokumentowania ich przebiegu oraz uzyskanych efektów terapii.

Sprawozdanie z realizacji zajęć jest istotne zarówno dla terapeuty i innych specjalistów pracujących z dzieckiem, jak i dla jego opiekunów prawnych. Rodzice mają prawo zapoznać się z takim dokumentem, tak samo jak pozostali nauczyciele.

Jak napisać sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych?

Do udokumentowania realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczyciel może użyć sprawdzonego wzoru sprawozdania z realizacji zajęć rewalidacyjnych, który można podzielić na dwie zasadnicze części: opis przebiegu terapii oraz opis uzyskanych w ramach terapii efektów. W treści takiego dokumentu należy uwzględnić:

 • cele terapeutyczne, zgodnie z opracowanym wcześniej planem,
 • opis zajęć (rodzaj, cel – co rozwijają),
 • opis metodyki zajęć,
 • opis postępów ucznia (co opanował, jakie metody pracy działały, jakie formy prowadzenia zajęć były najskuteczniejsze).

Przykładowe sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych powinno zawierać również uwagi nauczyciela oraz zalecenia na dalszy etap pracy. 

Co należy uwzględnić w sprawozdaniu z realizacji zajęć rewalidacyjnych?

Przykładowe sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych powinno składać się z kilku elementów formalnych. Stosowanie takiego podziału tekstu pozwala stworzyć dokument kompletny, wyczerpujący i wartościowy zarówno dla innych specjalistów, jak i dla rodziców dziecka.

Sprawozdanie powinno zawierać przede wszystkim:

 • określenie konkretnych, realistycznych celów, które zostały opracowane na podstawie potrzeb i możliwości ucznia,
 • wskazanie stosowanych metod pracy i technik terapeutycznych wraz z określeniem ich efektów,
 • opis postępów dziecka, czyli osiągniętych celów, trudności, jakie napotkano w trakcie terapii, zmian w zachowaniu dziecka, opanowanych umiejętności,
 • podsumowanie z wnioskami na dalszy etap pracy z dzieckiem, czyli wskazanie, jakie metody pracy należy kontynuować, co trzeba zmienić, aby osiągać lepsze rezultaty, itd.

Przykładowe sformułowania, jakie uwzględnia się w takim dokumencie to między innymi:

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych dziecka,
 • stosowanie pochwał, które budują poczucie własnej wartości,
 • doskonalenie samodzielności dziecka,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • współpraca z rodzicami ucznia,
 • rozwijanie mocnych stron ucznia,
 • stosowanie pozytywnych wzmocnień, itp.

Sprawozdanie powinno informować także o tym, jak uczeń zachowywał się na zajęciach, jak reagował na różne metody pracy nauczyciela oraz jakie poczynił postępy. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowe sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)