Zakończenie terapii logopedycznej – wzór

17,00 

Zakończenie terapii logopedycznej następuje po osiągnięciu sukcesu lub w momencie, kiedy terapia nie przynosi poprawy przez dłuższy okres, na przykład 3 lata. Koniec współpracy z jednym logopedą może mieć miejsce również wtedy, kiedy dziecko zmienia szkołę. Na zakończenie terapii należy przygotować pismo, w którym podsumowane zostaną podejmowane działania i osiągnięte cele.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru dokumentu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje powinno zawierać pismo na zakończenie terapii logopedycznej?

Logopeda, który kończy terapię z danym pacjentem, zazwyczaj przygotowuje dla niego dyplom, a dla rodziców pisemną informację o zakończeniu terapii. Dokument powinien informować nie tylko o przebiegu całego procesu, ale również o przyczynach zakończenia terapii. Leczenie wad wymowy kończy się natomiast, gdy:

 • dziecko mówi poprawnie,
 • dziecko przenosi się do innej szkoły,
 • rodzic rezygnuje z terapii,
 • terapia nie przynosi efektów.

Do przygotowania pisma logopeda może użyć wzoru zakończenia terapii logopedycznej, czyli dokumentu, który zawiera:

 • informacje o diagnozie,
 • opis celów terapii,
 • opis zakładanych efektów terapii,
 • opis stosowanych metod pracy,
 • opis stosowanych form pracy,
 • opis osiągniętych efektów,

Aby dokument był w pełni wyczerpujący, można dołączyć do niego kopię dziennika zajęć logopedycznych. Taki załącznik informuje o przebiegu wszystkich zajęć prowadzonych przez logopedę. 

Jak wypełnić wzór pisma w sprawie zakończenia terapii logopedycznej?

Przykładowe pismo w sprawie zakończenia terapii logopedycznej powinno zawierać informacje o leczonych wadach wymowy, celach terapii i sposobie jej prowadzenia, a także – przede wszystkim –  o osiągnięciach terapii.

Niezwykle istotne dla innego specjalisty, który miałby kontynuować leczenie danego dziecka będą także stosowane przez logopedę formy i metody pracy. W trakcie terapii można prowadzić natomiast:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • logorytmikę,
 • metody mechaniczne wydobywania prawidłowego brzmienia głosek,
 • prezentację głosek poprzez pokaz poprawnego ułożenia narządu mowy,
 • wywoływanie głosek z przekształceń artykulacyjnych i tak dalej. 

Metody pracy, jakie często stosują logopedzi to również: zabawy i gry logopedyczne, nauka wierszyków, piosenek, masaż logopedyczny, zabawy ruchowe, zabawy sensoryczne, terapia ręki i inne. W piśme warto wymienić też stosowane w pracy z dzieckiem środki dydaktyczne, takie jak szpatułki, lustra, piłeczki, piórka, instrumenty i tak dalej.

Jakie znaczenie ma pismo na zakończenie terapii logopedycznej?

Pismo wręczane rodzicom dziecka na zakończenie terapii logopedycznej informuje o osiągniętych celach terapii lub o braku jakichkolwiek postępów w leczeniu wady wymowy. Dokument ma szczególne znaczenie, jeśli terapia będzie kontynuowana – bez względu na przyczynę zmiany logopedy.

W takim przypadku warto zadbać o to, aby pismo dostarczało szczegółowych informacji o stosowanych metodach i formach pracy oraz ich skuteczności. Takie dane okażą się niezwykle ważne dla innego specjalisty, który będzie kontynuował pracę z dzieckiem. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zakończenie terapii logopedycznej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)