Podanie o zwolnienie z WF do Dyrektora – wzór

17,00 

Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora szkoły dotyczy zwolnień całościowych i długotrwałych. Takie pismo powinno zostać poparte zaświadczeniem lekarskim, które zawiera w swojej treści określenie przyczyny konieczności zwolnienia dziecka z zajęć wychowania fizycznego. Podanie do dyrektora pozwala uzyskać zwolnienie z WF-u na maksymalnie jeden rok. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać podanie o zwolnienie z WF do dyrektora?

Pismo z prośbą o zwolnienie z WF do dyrektora szkoły powinno zawierać kilka podstawowych elementów formalnych, takich jak:

  • data sporządzenia,
  • dane rodzica,
  • dane ucznia,
  • czas obowiązywania zwolnienia,
  • przyczyna zwolnienia.

Poparciem dla treści takiego wniosku jest zaświadczenie lekarskie – od lekarza pediatry lub od specjalisty. Pismo do dyrektora można przygotować na podstawie wzoru podania o zwolnienie z WF do dyrektora. Jeśli chodzi o przyczyny zwolnienia dziecka z zajęć wychowania fizycznego, to najczęściej wymieniamy tutaj:

  • różnego rodzaju kontuzje, jak zwichnięcia, złamania,
  • okres rekonwalescencji po zabiegu lub operacji,
  • okres rehabilitacji po urazie,
  • choroby przewlekłe, na przykład choroby serca, choroby układu nerwowego, itd.

Kiedy podanie o zwolnienie z WF należy adresować do dyrektora szkoły?

Przykładowe podanie o zwolnienie z WF do dyrektora szkoły rodzice składają wtedy, kiedy ich dziecko ma zostać zwolnione z zajęć na okres od kilku tygodni do jednego roku. W przypadku zwolnień, które dotyczą pojedynczych godzin lekcyjnych w tygodniu takie pismo nie jest konieczne – dziecko można zwolnić u wychowawcy lub bezpośrednio u nauczyciela wychowania fizycznego.

Dyrektor podejmuje decyzję o zwolnieniu dziecka z WF, kiedy nieobecność ucznia na zajęciach ma charakter całościowy i długotrwały, ponieważ będzie to wpływało na jego ocenę klasyfikacyjną. Pojedyncze nieobecności nie mają zaś wpływu na te kwestie, dlatego nie wymagają zaangażowania dyrekcji szkoły.

Pismo w sprawie zwolnienia z WF będzie adresowane do wychowawcy lub nauczyciela wychowania fizycznego również wtedy, kiedy dotyczy zwolnienia częściowego – tylko z niektórych ćwiczeń. Nie wyklucza to bowiem możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach, a jedynie zapobiega pogorszeniu stanu zdrowia ucznia poprzez unikanie wykonywania konkretnych czynności.

Podstawa prawna zwolnienia ucznia z lekcji WF

Zgodnie z przepisami, dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania ćwiczeń na zajęciach lub z realizacji zajęć WF jedynie na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia danych ćwiczeń, lub o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach.

Opinię tego typu może wydać tylko lekarz. Zwolnienie obowiązuje przez okres wskazany w opinii lekarskiej. Jeśli okres zwolnienia z WF uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o zwolnienie z WF do Dyrektora – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)