WOPFU wzór wypełniony – AUTYZM

17,00 

WOPFU, czyli wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, sporządza się dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokument stanowi podstawę opracowania IPET, czyli indywidualnego programu edukacyjnego. Jak go przygotować?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru WOPFU, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy zawiera WOPFU dla ucznia z autyzmem?

WOPFU składa się z takich samych elementów bez względu na to, z jakiego powodu uczeń otrzymał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokument przygotowuje zespół nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą z uczniem zajęcia.

Wytycznych do sporządzenia WOPFU należy szukać natomiast w treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Zgodnie z zawartymi w tym akcie prawnym wskazówkami, ocena powinna składać się z:

 • opisu indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia,
 • opisu mocnych stron, zainteresowań, predyspozycji dziecka,
 • opisu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu,
 • opisu zakresu pomocy udzielanej uczniowi przez nauczycieli i specjalistów,
 • opisu efektów działań podejmowanych przez nauczycieli i specjalistów.

Do opracowania WOPFU zespół, kierowany najczęściej przez wychowawcę klasy, może użyć sprawdzonego, wypełnionego wzoru WOPFU dla ucznia z autyzmem. Dokument pomaga przygotować ocenę, która będzie merytoryczna i zrozumiała dla wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym dzieckiem. 

Jak wygląda przykładowo wypełnione WOPFU dla ucznia z autyzmem?

Przykład wypełnionego WOPFU dla ucznia z autyzmem powinien zawierać informacje o dostrzeżonych symptomach zaburzeń, które mogą nasilać się wraz z wiekiem lub łagodnieć na skutek podejmowanych przez nauczycieli działań. Najczęściej WOPFU dla ucznia ze spektrum autyzmu odnosi się do takich objawów zaburzenia, jak:

 • brak wyobraźni,
 • zachowania schematyczne,
 • brak zainteresowania zabawami grupowymi,
 • brak umiejętności podtrzymywania rozmowy,
 • skupianie się na szczegółach,
 • impulsywność,
 • niechęć do zmian,
 • brak rozumienia zasad społecznych,
 • nadmierna aktywność,
 • trudności w zakresie myślenia abstrakcyjnego,
 • stereotypowe ruchy, jak kołysanie się.

Wśród zaleceń na dalszy etap pracy z dzieckiem autystycznym nauczyciele mogą uwzględnić natomiast:

 • troskę o zapewnienie powtarzalności sytuacji,
 • ograniczenie lub unikanie zmian w otoczeniu,
 • inicjowanie kontaktów,
 • stosowanie pomocy wizualnych,
 • stopniowe wprowadzanie zmian,
 • kontrolowanie pracy samodzielnej ucznia,
 • stymulowanie wielu zmysłów ucznia podczas nauczania, itd.

Jakie znaczenie ma WOPFU dla ucznia z autyzmem?

Jak zostało wspomniane, na podstawie WOPFU dla ucznia z autyzmem sporządza się później IPET dla ucznia, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który uwzględnia przede wszystkim sposoby dostosowywania metod i form pracy do potrzeb i możliwości dziecka.

Zarówno WOPFU, jak i IPET podlegają ewaluacji, która ma na celu dokonanie oceny ich efektywności. Jeśli zachodzi taka potrzeba, treść dokumentów należy zmienić, dostosowując zalecenia tak, aby działania nauczycieli i specjalistów przynosiły uczniowi więcej korzyści. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WOPFU wzór wypełniony – AUTYZM”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)